Effect van behandelingen

Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland werken met routine outcome monitoring (ROM). ROM heeft vier doelen: duidelijk krijgen hoe het met een cliënt gaat en wat het effect is van de behandeling, behandelingen verbeteren, ggz-instellingen met elkaar vergelijken, en wetenschappelijk onderzoek doen. Voor veel cliënten van Indigo en Emergis betekent dit dat zij ten minste drie keer een uitnodiging krijgen om een ROM-vragenlijst in te vullen: vóór, tijdens en aan het einde van hun behandeling. Emergis stuurt de ROM-gegevens op geaggregeerd niveau naar de Stichting Benchmark GGZ. Dit betekent dat de antwoorden van groepen cliënten worden samengevat en de cliënten anoniem blijven. Stichting Benchmark GGZ gebruikt de gegevens van de zorginstellingen voor onderzoek.

Printversie van deze paginaPrint