Controles, administratie en facturatie

Zorgverzekeraars, gemeenten en andere financiers betalen voor de zorg die Emergis levert. Emergis wil zorgvuldig en betrouwbaar zijn en wil daarom zo goed mogelijk vastleggen welke zorg is geleverd, aan wie en waarom. Regelmatig voert Emergis zelf controles uit om te toetsen of deze administratieve processen juist verlopen. Periodiek levert Emergis gegevens van cliënten aan zorgverzekeraars zodat zij de geleverde zorg kunnen controleren en betalen. Bij deze materiële controles kunnen zorgverzekeraars persoonlijke gegevens van hun verzekerden opvragen. Dit mag alleen als de zorgverzekeraar vermoedt dat er onterecht zorg is geleverd of gefactureerd en de anonieme gegevens de twijfel niet wegnemen. In deze situaties vraagt Emergis het controleplan en stappenplan materiële controle van de zorgverzekeraar op. Emergis gebruikt de privacyverklaring als cliënten niet willen dat hun diagnose bekend wordt bij hun zorgverzekeraar.

Printversie van deze paginaPrint