Samenwerking met cliënten, familie/naasten

Cliënten zijn ervaringsdeskundigen en experts van hun eigen leven. Binnen de professionele zorg moeten zij zo autonoom mogelijk de regie over hun behandeling kunnen uitoefenen. In de praktijk uit dit zich in gezamenlijke besluitvorming voor en tijdens de behandeling (shared decision making). Een behandelplan wordt in overleg met de cliënt opgesteld en gewijzigd en alleen met zijn goedkeuring uitgevoerd. Uitzonderingen zijn er wanneer wetten bepalen dat behandeling, of delen ervan, zonder instemming van de cliënt kunnen plaatsvinden.

Familie en naasten zijn eveneens deskundig. Vaak hadden zij al te maken met zorgen voor en zorgen om de cliënt voordat professionele zorg in beeld kwam. Daarom betrekken we hen zo veel mogelijk bij de behandeling, wanneer dit van toepassing is en de cliënt hier geen bezwaar tegen heeft. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn beide gezaghebbende ouders of wettelijke vertegenwoordigers een belangrijke partij in gesprekken over het behandelplan en de evaluatie daarvan. Zij moeten toestemming geven voor de uitvoering van het behandelplan als hun kind jonger is dan 12 jaar. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is zowel toestemming van de jongere zelf als van beide gezaghebbende ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn zelfstandig en hebben geen toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig voor het starten of wijzigen van een behandeling.

Printversie van deze paginaPrint