Goed en gewenst gedrag

Bij Emergis werken allerlei mensen. Iedereen die in dienst is of komt moet een verklaring omtrent gedrag (VOG) inleveren. Deze verklaring geeft aan dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de maatschappij. De VOG-verplichting geldt voor alle medewerkers, inclusief leerlingen, stagiaires, vrijwilligers, vakantiekrachten, uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Zij moeten zich bovendien houden aan de gedragscode. Daarin staan afspraken over welk gedrag binnen Emergis wenselijk is en welk gedrag niet geaccepteerd wordt. De gedragscode geldt overal en altijd, ook voor mensen die in opdracht van Emergis werken. Bij contacten met de pers, publicaties via (social) media en externe optredens moeten medewerkers en andere genoemde groepen zich houden aan de regels die hierover binnen Emergis gelden.

Printversie van deze paginaPrint