Deskundigheid zorgverleners

Zorgverleners moeten zich houden aan de beroepscode van hun beroepsgroep,  werken volgens de voor hen geldende professionele en/of wetenschappelijke standaarden en hun deskundigheid en bekwaamheid op peil houden. Binnen Emergis vindt de ontwikkeling van deskundigheid over specifieke diagnoses, effectieve behandelmethoden en actuele wetenschappelijke inzichten plaats binnen zorgprogramma’s en kenniskringen – als een gezamenlijk proces van professionals. Op individueel niveau zijn zorgverleners van Emergis in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en ontwikkelen van hun eigen deskundigheid en competenties en voor herregistratie in het erkende register van hun beroepsgroep conform de Wet BIG. Emergis ondersteunt hen hierin door te werken met opleidingsprofielen en door (bij)scholing aan te bieden in de vorm van e-learningmodules, klassikale lessen, trainingen, workshops, symposia en skills labs. Daarnaast biedt Emergis ieder jaar enkele opleidingsplaatsen en mogelijkheden voor onderzoek in samenwerking met onderwijsinstellingen en kenniscentra. Het interne en externe (bij)scholingsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd. De (bij)scholings-activiteiten en -resultaten van medewerkers worden genoteerd in hun persoonlijk opleidingsdossier en/of personeelsdossier. Deze gegevens kunnen input zijn voor het jaargesprek, waarin het functioneren van de medewerker aan bod komt. Leren gebeurt echter voortdurend, in de dagelijkse praktijk. Het is belangrijk dat medewerkers zich meer en meer bewust worden van deze leersituaties. Intervisie en supervisie zijn methoden om dat te bevorderen.

Printversie van deze paginaPrint