Persoonlijke gegevens

In het privacyreglement staat welke gegevens Emergis mag verwerken en wie de gegevens mag bekijken en veranderen. Soms ontstaan er per ongeluk situaties waarin er toch gegevens (kunnen) terechtkomen bij mensen die daar niets mee te maken hebben. In dat geval doet Emergis er alles aan om de schade te beperken en herhaling te voorkomen. Afhankelijk van de situatie meldt Emergis de gebeurtenis aan de betrokkene en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Printversie van deze paginaPrint