Informatie voor wetenschappelijk onderzoek

De gegevens uit dossiers van cliënten kunnen nuttig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers en anderen mogen die gegevens echter alleen gebruiken mits de volgende partijen daarvoor toestemming geven:

  • de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, wanneer de gegevens tot de cliënt te herleiden zijn
  • de regiebehandelaar van de cliënt, wanneer de cliënt nog in behandeling is,
    OF de geneesheer-directeur wanneer de cliënt niet meer in behandeling is;
  • de raad van bestuur.

De gegevens mogen bovendien alleen gebruikt worden binnen de kaders van wet- en regelgeving waaronder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Printversie van deze paginaPrint