Dossiers inzien en bewaren

Voor iedere cliënt die bij Emergis in behandeling is wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarin staan de persoonlijke gegevens van de cliënt en het behandelplan. Ook beschrijven zorgverleners in het dossier hoe de behandeling van de cliënt verloopt en wat de resultaten zijn. Voor het bekijken en bewaren van dossiers en informatie daaruit hanteert Emergis de volgende regels:

  • Cliënten mogen hun eigen dossier bekijken of een kopie ervan vragen.
  • Cliënten mogen feitelijke onjuistheden in hun dossier laten verbeteren.
  • Cliënten mogen hun eigen mening aan het dossier laten toevoegen als zij het niet eens zijn met wat zij in hun dossier lezen.
  • Emergis bewaart dossiers vijftien jaar of langer als de cliënt nog in behandeling is. Cliënten kunnen Emergis vragen om hun dossier eerder te vernietigen. Vanuit de wet BOPZ gelden andere termijnen.

    Op deze regels zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

Printversie van deze paginaPrint