Beroepsgeheim

Alle medewerkers, inclusief leerlingen, stagiaires etc. hebben (afgeleid) beroepsgeheim en zwijgplicht: zij moeten geheim houden wat zij over cliënten weten. Het beroepsgeheim is vastgelegd in verschillende wetten. Medewerkers mogen alleen informatie geven aan anderen als hier een goede reden voor is, als de informatie met de cliënt besproken is en de cliënt gericht toestemming geeft om die informatie te delen. Informatie delen kan nuttig zijn om de familie van een cliënt bij de behandeling te betrekken. Informatie delen kan ook nuttig zijn om de activiteiten van verschillende zorgaanbieders, inclusief de huisarts, op elkaar af te stemmen.

In bijzondere situaties mogen zorgverleners hun beroepsgeheim doorbreken en informatie geven zonder toestemming van de cliënt. Deze situaties zijn:

  • De zorgverlener krijgt te maken met conflict van plichten.
  • De zorgverleners heeft een meldrecht of een meldplicht.
    In deze bijzondere situaties volgt Emergis de wettelijke bepalingen en actuele richtlijnen van de beroepsgroep, zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Printversie van deze paginaPrint