Geneesheer-directeur/psychiater

De geneesheer-directeur is als psychiater eindverantwoordelijk voor toepassingen vanuit de Wet BOPZ. Daarnaast heeft de geneesheer-directeur, samen met de raad van bestuur, een gedeelde verantwoordelijkheid voor de algemene kwaliteit van zorg binnen de organisatie. De geneesheer-directeur heeft een bijzondere positie:

  • De geneesheer-directeur is verantwoordelijk voor alle zaken vanuit de Wet BOPZ.
  • De geneesheer-directeur is als enige bevoegd om een inbewaringstelling of rechterlijke machtiging aan te vragen, voort te zetten of te beëindigen, voorwaardelijk ontslag in te trekken en voorwaardelijke machtigingen om te zetten in een voorlopige machtiging.
  • De geneesheer-directeur moet geconsulteerd worden bij toepassingen van dwang, het overplaatsen van een cliënt naar een gesloten afdeling, en het  opheffen van een rechterlijke machtiging.
  • De geneesheer-directeur functioneert als zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat losstaat van de lijn- én staforganisatie. Hij is onafhankelijk in beslissingen die hij in het kader van de Wet BOPZ neemt.

De geneesheer-directeur wordt benoemd door de raad van bestuur en legt verantwoording daaraan af. Hij bespreekt weliswaar veel met de raad van bestuur en het directieteam, adviseert hen gevraagd en ongevraagd maar neemt geen deel aan hun besluitvorming. De taken, bevoegdheden en positie van de geneesheer-directeur zijn beschreven in het document ‘De geneesheer-directeur binnen Emergis’.

Printversie van deze paginaPrint