Directie en managers

De raad van bestuur heeft directieleden aangesteld die integraal verantwoordelijk zijn voor de aan hen toevertrouwde zorg- of bedrijfsonderdelen. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de zorg of ondersteunende processen en de bedrijfsmatige aspecten daarvan. Leden van de raad van bestuur en directie sturen managers aan. Deze managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het strategisch en tactisch beleid van hun onderdeel, zodanig dat goede zorg aan de cliënten wordt gerealiseerd en medewerkers met passie en plezier uitvoering geven aan hun werk.

De verantwoordelijkheden van hiërarchisch leidinggevenden en de professionele autonomie van zorgverleners zijn niet altijd strikt te scheiden maar wel te onderscheiden. In veel gevallen bepaalt de situatie wie bevoegd is een beslissing te nemen. Voorbeeld: Een manager kan de beslissing van een arts over medicatie niet wijzigen. De manager kan een zorgverlener wel erop aanspreken wanneer deze zich niet houdt aan de wet, professionele standaard of interne procedures. Dit tast de professionele autonomie van de zorgverlener immers niet aan.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuurders, directeuren en managers zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen.

Printversie van deze paginaPrint