Bestuur en leidinggevenden

Zorgverleners moeten goede zorg leveren en de daarvoor beschikbare middelen optimaal inzetten. Op dat gebied zijn er echter ook rollen en verantwoordelijkheden weggelegd voor de geneesheer-directeur, raad van bestuur en managers in de organisatie.

Printversie van deze paginaPrint