Verwijzing en aanmelding

1 De huisarts besluit zijn patiënt te verwijzen naar de specialistische ggz
Een huisarts kan veel psychische klachten behandelen. De huisarts kijkt daarbij naar de ernst en complexiteit van de problematiek en de impact op het dagelijks functioneren van de patiënt. Is er sprake van matige tot zeer ernstige en complexe problematiek en spelen biologische, psychologische en/of sociale factoren daarbij een rol? En vermoedt de huisarts dat er sprake is van een DSM-psychiatrische stoornis? Dan verwijst de huisarts zijn patiënt naar de specialistische ggz.

2 De huisarts meldt de cliënt aan bij Emergis of de cliënt doet dit zelf
De huisarts stuurt een verwijsbrief naar Emergis of geeft de brief mee aan de cliënt. Aanmelden bij Emergis kan per telefoon, e-mail, fax of via www.emergis.nl. Emergis noteert de gegevens van de cliënt.

3 Emergis maakt een afspraak met de cliënt
Een medewerker van Emergis neemt contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een gesprek. De cliënt krijgt informatie over een eventuele wachttijd.

Aandachtspunten bij de fase van verwijzing en aanmelding:

  • Als voorafgaand aan het eerste gesprek bij Emergis de psychische klachten veranderen
    Tot het moment dat het eerste gesprek bij Emergis plaatsvindt blijft de huisarts verantwoordelijk voor de zorg en blijft hij het aanspreekpunt voor de cliënt. Indien gewenst kan de huisarts advies vragen aan een zorgverlener van Emergis.
  • Als voorafgaand aan het eerste gesprek bij Emergis blijkt dat de specialistische ggz niet past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt
    Emergis neemt dan contact op met de huisarts om de cliënt terug te verwijzen, eventueel met een advies. Als het nodig is, kan de huisarts daarna een passende verwijzing doen.
Printversie van deze paginaPrint