Screening

4 De cliënt heeft een gesprek met een zorgverlener
De cliënt heeft telefonisch of face to face een gesprek met een zorgverlener van een ambulant regioteam van Emergis. Het doel van dit gesprek is dat de zorgverlener duidelijkheid krijgt over de hulpvraag en vermoedelijke problematiek van de cliënt. De zorgverlener formuleert in overleg met de cliënt een voorlopig voorstel voor behandeling en/of onderzoek binnen Emergis.

5 De cliënt krijgt zorg toegewezen
De regiebehandelaar die bij de aanmelding betrokken is, beoordeelt de gegevens uit het gesprek en bepaalt in overleg met andere zorgverleners van het aanmeldbureau welke zorg bij de cliënt past. De cliënt wordt daarna toegewezen aan een multidisciplinair team van Emergis en wordt geïnformeerd als er een wachttijd is voor de behandeling.

Aandachtspunten bij de fase van screening:

  • Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen
    De cliënt kan dan contact opnemen met het betreffende ambulant regioteam. Vanaf het gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener van Emergis is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en is hij hiervoor het centrale aanspreekpunt. De verantwoordelijkheid ligt niet langer bij de huisarts.
  • Als in deze fase blijkt dat de specialistische ggz niet past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt
    De regiebehandelaar of een andere zorgverlener van het ambulant regioteam neemt dan, in overleg met de cliënt, contact op met de huisarts om de cliënt terug te verwijzen. De behandeling bij Emergis wordt vervolgens afgesloten.
Printversie van deze paginaPrint