Behandeling en evaluatie

9 De behandelaren en cliënt voeren het behandelplan uit
De regiebehandelaar zorgt ervoor dat het behandelplan wordt uitgevoerd. De behandelaren en regiebehandelaar registreren alle behandelactiviteiten in het dossier van de cliënt.

10 De regiebehandelaar en cliënt evalueren het behandelplan
Minimaal één keer per jaar of per behandeling evalueren de behandelaren hun deel van de behandeling met de cliënt. Indien mogelijk zijn familieleden/naasten van de cliënt bij de evaluaties aanwezig. De regiebehandelaar of een andere behandelaar voegt de evaluaties en ROM-gegevens (zie 10.1) samen tot een evaluatieverslag en bespreekt dit met de cliënt. Ze beoordelen samen het resultaat van de behandeling en bespreken of de behandeling voortgezet of afgesloten moet worden. Bij voortzetting passen ze het behandelplan aan. De regiebehandelaar en mede-behandelaren bespreken het evaluatieverslag en het behandelplan daarna in hun multidisciplinair overleg. Bij grote wijzigingen in het behandelplan wordt de huisarts geïnformeerd, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft.

Aandachtspunten bij de fase van behandeling en evaluatie:

 • Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen
  De cliënt kan dan contact opnemen met het behandelteam. In overleg met de regiebehandelaar wordt bekeken of andere zorg nodig is en het behandelplan bijgesteld moet worden.
 • Als in deze fase blijkt dat de zorg niet (meer) past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt of dat de cliënt verschillende zorgvormen tegelijk nodig heeft vanwege meerdere diagnoses
  In beide situaties spreken de regiebehandelaar en de cliënt in overleg af wanneer de cliënt andere zorg gaat krijgen. De regiebehandelaar zorgt voor een goede overdracht aan de nieuwe mede-behandelaren.
 • Als in deze fase blijkt dat een andere behandelaar beter de regiebehandelaar van de cliënt kan worden
  De regiebehandelaren en de cliënt spreken dan in overleg af wanneer de cliënt overgaat naar de nieuwe regiebehandelaar. De nieuwe regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg vanaf zijn eerste gesprek met de cliënt.
 • Als in deze fase blijkt dat specialistische ggz van Emergis niet (meer) past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt
  De regiebehandelaar neemt dan, in overleg met de cliënt, contact op met de huisarts om de cliënt terug te verwijzen. Verwijst de regiebehandelaar de cliënt direct door naar een andere zorgaanbieder, dan wordt de huisarts daarover geïnformeerd. De behandeling bij Emergis wordt vervolgens afgesloten.
Printversie van deze paginaPrint