Behandeling in de specialistische ggz

De specialistische ggz biedt behandeling voor matige tot ernstige en complexe psychiatrische problematiek. We beschrijven uit welke fasen en stappen een reguliere behandeling in de specialistische ggz doorgaans bestaat. De stappen vinden na elkaar maar soms ook (deels) gelijktijdig plaats. Sommige behandelingen kennen een ander verloop dan hier beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor behandelingen die starten vanuit een crisisopname of (dwang)maatregel en voor behandeling van kinderen, jeugdigen en cliënten die niet in Zeeland wonen.

Printversie van deze paginaPrint