Verwijzing en aanmelding

1 De huisarts besluit zijn patiënt te verwijzen naar de basis ggz
Een huisarts kan veel psychische klachten behandelen, eventueel samen met een praktijkondersteuner gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg (poh ggz). De huisarts kijkt daarbij naar de ernst en complexiteit van de problematiek en de impact op het dagelijks functioneren van de patiënt. Beoordeelt de huisarts de problematiek als te complex voor hemzelf en de poh ggz? En vermoedt hij dat er sprake is van een DSM-benoemde stoornis? Dan verwijst de huisarts zijn patiënt naar de basis ggz.

2 De huisarts meldt de cliënt aan bij Indigo of de cliënt doet dit zelf
De huisarts stuurt een verwijsbrief naar Indigo of geeft de brief mee aan de cliënt. Kinderen en jeugdigen kunnen ook aangemeld worden door een gemeente of Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Aanmelden bij Indigo kan per telefoon, e-mail, fax of www.indigo.nl/zeeland. Indigo noteert vervolgens de gegevens van de cliënt.

3 Indigo maakt een afspraak met de cliënt
Zodra Indigo de verwijsbrief ontvangen heeft, neemt een secretaresse contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een intakegesprek. De cliënt krijgt informatie over een eventuele wachttijd.

Aandachtspunten bij de fase van verwijzing en aanmelding:

  • Als voorafgaand aan het intakegesprek bij Indigo de psychische klachten veranderen
    Tot het moment dat het intakegesprek bij Indigo plaatsvindt blijft de huisarts verantwoordelijk voor de zorg en blijft hij het aanspreekpunt voor de cliënt. Indien gewenst kan de huisarts advies vragen aan een zorgverlener uit de basis ggz of specialistische ggz.
  • Als voorafgaand aan het intakegesprek blijkt dat de basis ggz van Indigo niet past bij de hulpvraag en problematiek van de patiënt
    Indigo neemt dan contact op met de huisarts om de cliënt terug te verwijzen, eventueel met een advies. Als het nodig is, kan de huisarts daarna een passende verwijzing doen.
Printversie van deze paginaPrint