Screening, diagnostiek en behandelplan

4 De cliënt heeft een intakegesprek
De cliënt heeft een intakegesprek met een zorgverlener van Indigo. Deze zorgverlener kan de regiebehandelaar zijn of een andere behandelaar die deze taken uitvoert op verzoek van de regiebehandelaar. Het doel van dit gesprek is dat de (regie)behandelaar duidelijkheid krijgt over de hulpvraag, een (voorlopige) diagnose kan stellen en in overleg met de cliënt een voorstel maakt voor het behandelplan. In het behandelplan staan o.a. de behandeldoelen, de zorg die wordt ingezet, de tijd die daarvoor waarschijnlijk nodig is, en eventuele cursussen of online modules die de cliënt gaat volgen.

5 De regiebehandelaar en de cliënt bespreken een behandelplan
In een vervolggesprek stelt de regiebehandelaar de diagnose vast en bespreekt hij het voorgestelde behandelplan met de cliënt. Zodra zij het behandelplan allebei goedkeuren, start de uitvoering. De huisarts krijgt een bericht over de start en globale inhoud van de behandeling, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Indigo informeert de cliënt als er een wachttijd is voor de behandeling.

Aandachtspunten bij de fase van screening, diagnostiek en behandelplan:

  • Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen
    De cliënt kan dan tijdens kantooruren contact opnemen met zijn (regie)behandelaar. Vanaf het intakegesprek is de regiebehandelaar van Indigo verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en is hij hiervoor het centrale aanspreekpunt. Heeft de cliënt buiten kantooruren ernstige klachten en is acuut hulp nodig, dan kan hij contact opnemen met de huisartsenpost.
  • Als in deze fase blijkt dat een andere behandelaar beter de regiebehandelaar van de cliënt kan worden
    De regiebehandelaren en de cliënt spreken dan in overleg af wanneer de cliënt overgaat naar de nieuwe regiebehandelaar. De nieuwe regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg vanaf zijn eerste gesprek met de cliënt.
  • Als in deze fase blijkt dat de basis ggz van Indigo niet past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt
    De regiebehandelaar neemt dan, in overleg met de cliënt, contact op met de huisarts om de cliënt terug te verwijzen. De behandeling bij Indigo wordt vervolgens afgesloten.
Printversie van deze paginaPrint