Behandeling en evaluatie

6 De (regie)behandelaar en cliënt voeren het behandelplan uit
De regiebehandelaar voert samen met de cliënt het behandelplan uit of draagt dit (deels) over aan een andere behandelaar. De (regie)behandelaar registreert alle behandelactiviteiten in het dossier van de cliënt.

7 De regiebehandelaar en cliënt evalueren het behandelplan
Regelmatig bespreekt de regiebehandelaar de resultaten van de behandeling met de cliënt. De regiebehandelaar gebruikt hierbij de ROM-gegevens (zie 10.1). Eventueel kan een familielid/naaste van de cliënt bij de evaluatie aanwezig zijn. De regiebehandelaar en cliënt bespreken of de behandeling voortgezet of afgesloten moet worden. Bij voortzetting passen ze het behandelplan aan. Bij grote wijzigingen wordt de huisarts hierover geïnformeerd, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft.

Aandachtspunten bij de fase van behandeling en evaluatie:

  • Als in deze fase de psychische klachten van de cliënt onverwachts veranderen
    De cliënt kan dan tijdens kantooruren contact opnemen met zijn (regie)behandelaar. Samen bekijken ze of andere zorg nodig is en het behandelplan bijgesteld moet worden. Heeft de cliënt buiten kantooruren ernstige klachten en is acuut hulp nodig, dan kan hij contact opnemen met de huisartsenpost.
  • Als in deze fase blijkt dat basis ggz van Indigo niet (meer) past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt
    De regiebehandelaar neemt dan, in overleg met de cliënt, contact op met de huisarts om de cliënt terug te verwijzen. De behandeling bij Indigo wordt vervolgens afgesloten.
Printversie van deze paginaPrint