Regiebehandelaar in de specialistische ggz

Binnen Emergis heeft iedere regiebehandelaar in de specialistische ggz een academische opleiding – of daarmee vergelijkbaar niveau – en relevante werkervaring. Daarnaast is iedere regiebehandelaar vanuit zijn beroepsgroep BIG-geregistreerd, verbonden aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of gerichte bij- en nascholing, en neemt hij periodiek deel aan intervisie en intercollegiale toetsing. De psychiater en klinisch psycholoog kunnen altijd als regiebehandelaar optreden in de specialistische ggz. De gz-psycholoog, psychotherapeut, ggz verpleegkundig specialist, verslavingsarts, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater en klinisch neuropsycholoog kunnen onder voorwaarden als regiebehandelaar optreden. In onderstaande tabel worden die voorwaarden beschreven.

regiebehandelaar_500

 

Printversie van deze paginaPrint