Regiebehandelaar in de basis ggz

Binnen Emergis heeft iedere regiebehandelaar in de basis ggz van Indigo een academische opleiding – of daarmee vergelijkbaar niveau – en relevante werkervaring. Daarnaast is iedere regiebehandelaar vanuit zijn beroepsgroep BIG-geregistreerd, verbonden aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of gerichte bij- en nascholing, en neemt hij periodiek deel aan intervisie en intercollegiale toetsing. Onderstaande tabel beschrijft welke disciplines in de basis ggz als regiebehandelaar mogen optreden.

Disciplines die als regiebehandelaar optreden in de basis ggz

  • Gz-psycholoog
  • Klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog
  • Psychotherapeut
  • Verpleegkundig specialist ggz
  • Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater, mits dementie de hoofddiagnose is
  • Verslavingsarts, mits de hoofddiagnose verslaving of gokproblematiek is.
Printversie van deze paginaPrint