Behandeling bij meerdere zorgaanbieders tegelijk

Cliënten die een beroep doen op de specialistische ggz van Emergis hebben doorgaans complexe zorgvragen, vaak in combinatie met problemen op diverse levensdomeinen. Het uitgangspunt is dan ook om de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd en op maat aan te bieden, gericht op het herstel van de cliënt. Cliënten moeten die modules kunnen volgen die voor hen van belang zijn. Dat betekent dat zij, indien nodig, gelijktijdig binnen verschillende onderdelen van Emergis behandeling kunnen krijgen. Wanneer Emergis ergens geen aanbod in heeft of de cliënt ervoor kiest om bepaalde zorg elders te halen, werken we samen met andere zorgaanbieders. In beide gevallen spreken de behandelaren, al dan niet werkzaam bij dezelfde zorgaanbieder, onderling af wie de regiebehandelaar wordt. Vaak zal dit een behandelaar zijn van het onderdeel of de zorgaanbieder waar de cliënt het eerst in zorg kwam. Vindt er een wisseling van regiebehandelaar plaats, dan zorgt de huidige regiebehandelaar voor een goede overdracht aan de nieuwe regiebehandelaar. Vanaf het moment dat dit contact heeft plaatsgevonden, is de nieuwe regiebehandelaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en blijft hij hiervoor het aanspreekpunt. De (regie)behandelaren spreken onderling ook af hoe en hoe vaak, met toestemming van de cliënt, informatie-uitwisseling, afstemming en overleg plaatsvindt.

Printversie van deze paginaPrint