Jaarlijkse wandeling voor nabestaanden


Elke zelfdoding is een verhaal dat te vroeg stopt… wie achterblijft, moet verder.

Op vrijdag 10 september, de internationale Wereld Suïcide Preventiedag, organiseert Emergis preventie opnieuw een wandeling voor nabestaanden, vrienden en andere naastbetrokkenen na zelfdoding. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom bij Café Restaurant Het Loze Vissertje, Het Sas 11, 4475 NA Wilhelminadorp.

We starten met koffie of thee en we vertrekken om 19.30 uur voor de wandeling. Er wordt gepraat en gezwegen, gelachen en getroost. Rond 20.00 uur keren we terug en steken we ieder een kaars aan voor onze dierbare, we hebben een moment van stilte en er is een gedicht. Hierna is er nog gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Deelname aan de wandeling voor nabestaanden is gratis. Graag aanmelden voor 5 september a.s. bij Els van Diemen, 06 20 05 36 22 of vandiemen@emergispreventie.nl

Praatgroep 
Nabestaanden na zelfdoding komen onverwachts en vaak plotseling in een rouwproces terecht. Het oppakken van de dagelijkse routine, nieuwe contacten, leren leven zonder de dierbare zijn vaak grote uitdagingen. Het is dan ook belangrijk zo veel mogelijk steunpunten te bieden. Dit zorgt ervoor dat nabestaanden op elk moment in hun rouwproces de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben. Nabestaanden na zelfdoding worden vaak vergeten. Onderzoekers gaan ervan uit dat er bij elke zelfdoding minstens zes nabestaanden direct betrokken zijn. Het gaat dan om ouders, partner, kinderen, broers, zussen. Emergis preventie biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen met de praatgroep ‘Hoe verder? Rouw na suïcide’. Voor meer informatie kunt u terecht bij Els van Diemen, 06 20 05 36 22 of vandiemen@emergispreventie.nl

Printversie van deze paginaPrint