Inkoopvoorwaarden Emergis

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN ), ActiZ, organisatie van zorgondernemers, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI), Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) en Santeon. Deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op te sluiten overeenkomsten tussen bij de hiervoor genoemde brancheverenigingen aangesloten instellingen en leveranciers. Deze “Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg” zijn door bovengenoemde partijen gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag, d.d. 21 februari 2017 onder depotnummer 16/2017.
Printversie van deze paginaPrint