Voor wie is social casemanagement?

Het social casemanagement is bedoeld voor mensen waarbij naast verslavingsproblematiek tal van andere problemen spelen zoals op gebied van lichamelijke- en psychische gezondheid, huisvesting, arbeid, inkomen, justitie en sociale relaties. Vaak spelen er ook overlastgevende situaties mee. Deze problemen zijn vaak zowel meervoudig en complex als langdurig en/of chronisch. Meestal is er sprake van diverse teleurstellingen in eerdere hulpverleningstrajecten waardoor er geen tot weinig vertrouwen meer is in de hulpverlening.

Printversie van deze paginaPrint