Hoe werkt social casemanagement?

Voor social casemanagement is geen indicatiestelling vereist. Dit betekent dat er geen eigen bijdrage wordt gevraagd. Professionals en naasten die zich ernstige zorgen maken om een persoon kunnen contact opnemen met het SCM. Zij ontvangen een aanmeldformulier. Op basis van de verkregen informatie uit het aanmeldformulier én na overleg met het team, zoekt het SCM laagdrempelig contact met degene die is aangemeld. Het betreft vaak personen die daar niet zelf om hebben gevraagd en die in eerste instantie de hulp niet willen accepteren.

Hoe lang duurt begeleiding?
Wanneer de cliënt gestabiliseerd is en/of in aanmerking komt voor reguliere hulpverlening, neemt de intensieve begeleiding van de casemanager af. Op den duur stroomt de cliënt uit het social
casemanagement. Het contact tussen de cliënt en de casemanager intensiveert als de situatie van de cliënt daar om vraagt. Er dient altijd rekening mee gehouden te worden dat er na een periode van stabiliteit wederom problemen kunnen ontstaan. De drempel om in die situaties contact te zoeken, dient laag te zijn.

 

Printversie van deze paginaPrint