Dagbehandeling

Uw verslavingsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u.

Voor dagbehandeling kunt u aangemeld worden via een ambulante intake of een klinische dagbehandeling. Het behandelplan, dat is opgesteld samen met uw hoofdbehandelaar, staat centraal. We stellen het plan al, voordat u aan de dagbehandeling begint, met u op zodat we direct met de uitvoering ervan kunnen beginnen. Samen met uw ambulante verwijzer en de behandelaar kiest u uit de volgende, voornamelijk groepsgerichte behandelingen. Het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen.

Dagbehandeling 1

Bedoeld voor cliënten die vrij van middelen zijn (abstinent). Het hoofddoel is dat deze abstinentie van middelen en/of gokken blijft bestaan. In verschillende therapieën krijgen uw individuele omstandigheden aandacht.

Dagbehandeling 2

Bedoeld voor cliënten die nog middelen gebruiken, maar overwegen hun gebruik te veranderen. De verandering kan bestaan uit stoppen, minderen of stabiliseren van het middelengebruik. U kunt niet deelnemen als u onder invloed bent.

Dagbehandeling 3 (activiteitengroep)

Bedoeld voor cliënten die vooral behoefte hebben aan activiteiten die structuur aan hun leven geven. Daardoor kunnen zij beter omgaan met hun niet meer op de voorgrond staande verslavingsproblematiek. Naast de activiteiten zijn er individuele gesprekken met iedere cliënt.

Printversie van deze paginaPrint