Kliniek verslavingszorg

De behandeling in de kliniek vindt plaats in een groep en is gericht op detox, lichamelijk en psychisch herstel, eventueel aanvullend onderzoek (maatschappelijk, psychiatrisch, psychologisch of verpleegkundig) en het in kaart brengen van hoe de eventuele behandeling na de kliniek eruit ziet.

De kliniek biedt plaats aan zestien cliënten, verdeeld over twee afdelingen. Iedere cliënt heeft zijn eigen slaapkamer. Toilet, douche en woonkamer zijn voor gezamenlijk gebruik.

Lees alles over een opname in de kliniek verslavingszorg in deze folder.

Kliniek dubbele diagnose

Kliniek dubbele diagnose is een klinische afdeling waar het multidisciplinaire team geïntegreerde behandeling biedt aan cliënten met verslaving en psychiatrische problematiek.

De kliniek dubbele diagnose bestaat uit veertien bedden, verdeeld over drie groepen waarvan er twee gesloten zijn. Er wordt vraaggericht gewerkt en er is een passend behandelprogramma aansluitend op de motivatiefase van de individuele cliënt. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het weekprogramma. Het doel van dit programma is het bieden van een dagstructuur en een passende behandeling.

Lees hier meer over een opname in de kliniek dubbele diagnose

Printversie van deze paginaPrint