Wonen

Zorgpad wonen binnen Beschermd wonen dubbele diagnose (BWDD). Doelen kunnen zijn:

  • veiligheid en stabiliteit handhaven;
  • onderzoeken van eigen gebruik en de betekenis en gevolgen in het dagelijks leven;
  • leren omgaan met de gevolgen van gebruik en stoornis en hierbij sturen op kwaliteit van leven;
  • leren voorkomen van overlast voor de omgeving.

Inhoudelijke beschrijving van het aanbod

  • beschermd wonen all inclusive: cliënt woont in de BWDD;
  • beschermd wonen thuis: cliënt woont zelfstandig, heeft een eigen woonruimte, kan gebruik maken van 24-uursbegeleiding;
  • begeleiding individueel: cliënt woont zelfstandig, heeft een eigen woonruimte, kan gebruik maken van een bepaald aantal uren begeleiding.

Duur
Zolang nodig en passend is.

Printversie van deze paginaPrint