Wat is een dubbele diagnose?

Een cliënt met een dubbele diagnose heeft gelijktijdig last van een stoornis in het gebruik van een middel en een andere psychiatrische stoornis. Bijvoorbeeld een ernstige depressie gecombineerd met een alcoholverslaving, een persoonlijkheidsstoornis met cocaïnemisbruik, of schizofrenie met een cannabisverslaving. Allerlei combinaties tussen middelen en psychiatrische stoornissen zijn mogelijk. De verwevenheid (comorbiditeit) tussen beide stoornissen is groot. Om die reden is afzonderlijke behandeling meestal niet doeltreffend.

Het hebben van een dubbele diagnose betekent doorgaans dat iemand veel ernstige problemen op diverse leefgebied en heeft. Mensen met een dubbele diagnose:

  • vallen eerder terug in gebruik of psychiatrische symptomen;
  • worden meer opgenomen en zijn minder therapietrouw;
  • zijn vaker dakloos, depressief, suïcidaal en agressief;
  • hebben meer problemen met hun familie;
  • hebben meer chronische, maatschappelijke moeilijkheden, zoals werkloosheid en langdurige
    conflicten in de privésfeer.
Printversie van deze paginaPrint