Voor wie?

Voor mensen bij wie er sprake is van DSM 5 criteria ‘middel gerelateerde en verslavingsstoornissen’ in combinatie met andere psychiatrische stoornissen en psychosociale problematiek. De ernst van de afzonderlijke stoornissen kan variëren maar de totale problematiek is ernstig. De verwevenheid (comorbiditeit) tussen de stoornissen is groot en vraagt om een geïntegreerde behandeling.

  • leeftijd tussen de 18 en 65 jaar;
  • cliënt vormt geen acuut gevaar voor zichzelf en zijn omgeving;
  • cliënt verkeert niet in een zodanige somatische of psychiatrische crisis dat geboden
    behandeling niet uitvoerbaar is;
  • een detox GHB bieden wij niet, een vervolgbehandeling na een detox GHB wel.
Printversie van deze paginaPrint