Emergis aangesloten bij LEDD

Sinds oktober 2015 heeft Emergis zich aangesloten bij het LEDD, het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose. Het LEDD en Emergis hebben al eerder samengewerkt rond het verbeteren van de zorg aan dubbele diagnose cliënten. Nu is er vanuit het zorgprogramma dubbele diagnose (DD) weer aansluiting gezocht en is Emergis deelnemer van het LEDD geworden.

Het LEDD is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut, Mentrum (Arkin), GGZ Eindhoven, Antes en Palier (onderdeel Fivoor) en nu ook Emergis. Door kennis en expertise te bundelen ontstaat een krachtig kennisnetwerk om organisaties te ondersteunen bij vraagstukken over de zorg en behandeling van mensen met een dubbele diagnose en de landelijke kennis op dit terrein te vergroten. Uitgebreide informatie is te vinden op de website www.ledd.nl.

Printversie van deze paginaPrint