Wat is IDDT?

IDDT staat voor Integrated Dual Disorder Treatment. De kern van IDDT is de motiverende gespreksvoering, ontwikkeld door Miller en Rollnick; een attitude of basishouding die door gespreksvoering op de lange termijn een gedragsverandering beoogt. Motivatie voor verandering in gebruik van alcohol en drugs, richt zich op het kiezen, toepassen en volhouden van een specifieke veranderingsstrategie.

Binnen de motiverende gespreksvoering wordt een confronterende aanpak afgeraden, maar wordt motivatie vanuit de cliënt zelf beoogd. Centraal staat het model voor gedragsverandering van Prochaska en Diclemente. Dit model kent vijf veranderingsstadia: voorbeschouwing, overpeinzing, beslissing, actieve verandering en consolidatie. Wanneer wordt nagaan in welke fase van het model de cliënt zit, kunnen interventies daarop afgestemd worden.

plaatje iddt

 

Printversie van deze paginaPrint