Wat is IDDT?

Geïntegreerde behandeling (ook wel IDDT: integrated dual disorder treatment) is geen interventie maar een behandelmodel waar allerlei interventies onder kunnen vallen. Het model beschrijft de
kaders en de uitgangspunten die nodig zijn voor een goede uitvoering, en de inhoud die qua behandeling idealiter aanwezig zou moeten zijn. Het belangrijkste is dat er aandacht is voor beide
stoornissen en voor de manier waarop die elkaar beïnvloeden. De principes van geïntegreerde behandeling zijn:

  • De geïntegreerde zorg wordt gegeven door één team, dat bij voorkeur werkt vanuit één locatie en beide stoornissen gelijktijdig en in samenhang behandelt.
  • De wensen en motivatie van de cliënt bepalen (grotendeels) de inhoud van de behandeling.
  • Geïntegreerde behandeling is multidisciplinair en combineert farmacologische (medicatie), psychologische, educatieve (psycho-educatie) en sociale interventies.
  • Aandacht voor stabiele huisvesting, zinvolle bezigheden, (vrijwilligers)werk en zingeving worden als belangrijke voorwaarden gezien voor herstel.
  • Het uiteindelijke doel is het bereiken van een positieve verandering (klein of groot) en betere kwaliteit van leven van de cliënten.

 

 

Printversie van deze paginaPrint