Behandeling dubbele diagnose

De persoonlijke levensdoelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het zorgaanbod. Belangrijk is het aangaan van een therapeutische relatie, waarbij wederzijds respect, empathie en openheid de basis is. De behandelaar moet geduld hebben en kunnen accepteren dat de cliënt zich niet altijd aan afspraken kan houden.

De ambulante hulpverlening van het FACT-team is leidend en een klinische opname wordt als een tijdelijke onderbreking daarvan gezien. De behandeling is gestoeld op het rehabilitatiegericht werken en de herstelgerichte zorg. Daarnaast wordt gewerkt met de IDDT-methodiek, een methode waarbij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek gelijktijdig worden behandeld.

In het algemeen vindt behandeling op vrijwillige basis plaats. Soms is er echter sprake van gevaar voor de cliënt zelf of diens omgeving. Dan wordt een cliënt eventueel met een BOPZ-maatregel geplaatst in een klinische voorziening dan wel ambulant begeleid.

Printversie van deze paginaPrint