Behandeling in de kliniek

Zorgpad klinisch kort, één tot drie weken. Doelen kunnen zijn:

 • detoxlficatie en stabilisatie psychiatrische stoornis;
 • time out voor de cliënt of diens omgeving;
 • crisisinterventie bij cliënten die bekend zijn binnen zorgprogramma DD;
 • regulatie van uit de hand gelopen gebruik van middelen.

Inhoudelijke beschrijving van het aanbod
Dagprogramma met diverse modules en individuele behandeling door psychiater, verpleegkundig specialist en psycholoog of verslavingsarts op indicatie. Zorgafstemminggesprek (ZAG) binnen de eerste week van opname, hierna wekelijkse evaluatie. De ambulante verwijzer blijft betrokken en pakt na de opname de verdere behandeling weer op.

Duur
Het uitgangspunt is maximaal 21 dagen. De opname kan verlengd worden met een week resocialisatie.

Zorgpad klinisch lang, drie tot twaalf weken. Doelen kunnen zijn:

 • behandeling voor persoonlijke doelen van de cliënt middels IDDT;
 • diagnostiek;
 • werken aan motivatie

Inhoudelijke beschrijving van het aanbod
Dagprogramma met diverse modules en individuele behandeling en/of diagnostiek door verpleegkundig specialist, psychiater, psycholoog,
verslavingsarts, ergotherapeut, maatschappelijk werkende of psychomotorisch therapeut. ZAG bij binnenkomst, halverwege de behandeling en bij ontslag. De ambulant verwijzer blijft betrokken en pakt na de opname de verdere behandeling weer op.

Duur
Het uitgangspunt is maximaal twaalf weken inclusief resocialisatie, regelmatige zorgafstemming (minimaal drie keer een ZAG) met ambulante behandelaar en naasten.

Algemeen
Het basisdagprogramma bestaat uit verschillende onderdelen: dagopening en – sluiting, corvee, gezamenlijke maaltijden. Het dagprogramma heeft drie pijlers:

 • gezonde leefstijl: sport, gezondheidsbevorderend gedrag in brede zin, het bereiden van gezonde maaltijden (kooktraining) omgaan met seksualiteit en intimiteit;
 • maatschappelijke participatie: creatieve onderdelen, houtbewerking, voorbereiding op werk of dagbesteding (werkleerbedrijf), omgaan met vrije tijd, sociale vaardigheidstraining;
 • omgaan met stoornissen: omgaan met verslaving, terugvalpreventie, psycho-educatie verslaving en andere stoornissen, agressieregulatie, emotieregulatie, herstelondersteunende
  vaardigheden.
Printversie van deze paginaPrint