Behandeling in de kliniek

De kliniek DD heeft veertien opnameplaatsen en is gevestigd bij Emergis in Kloetinge. Klinische behandeling is een tijdelijke stap tussen ambulante perioden van behandeling. De nadruk ligt op veiligheid, structuur en crisisbestrijding. Cliënten krijgen in een open of gesloten setting een veelzijdig (strak) dagprogramma aangeboden dat gericht is op (ordening) structurering, zinvolheid en educatie. Het herstellen van een dag- nachtritme en het weer aanleren van algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn daarin belangrijke elementen.

De actuele situatie van de cliënt staat centraal, zowel waar het gaat om gedrag als om praktische zaken zoals huisvesting, schulden, uitkering. Net als bij ambulante behandeling wordt ook in de kliniek de familie nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Van belang is dat de ambulante behandelaar nauw betrokken blijft bij de behandeling, om deze na afloop van de opname soepel te kunnen voortzetten. De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Binnen het zorgprogramma klinische zorg kortdurend is de opnameduur in principe één tot twee weken.

Wanneer intensieve behandeling nodig is, kan een cliënt voor een langere periode opgenomen blijven. In het algemeen geldt bij een klinische behandeling:

  • klinisch behandelen zo kort als mogelijk en verantwoord, maar zo lang als nodig;
  • realiseren van een permanent zorgtraject (netwerk);
  • wegnemen van obstakels voor ambulante behandeling: aandacht voor rust en stabilisatie;
  • bevorderen van zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid;
  • open en transparante sfeer; hulpverleners accepteren dat cliënten af en toe terugvallen in ‘oud gedrag’.

Het therapieprogramma vindt voornamelijk in groepsverband plaats. Daarnaast zijn er per cliënt individuele afspraken, afhankelijk van diagnose en zorgbehoefte.

Naast de groepstherapie en behandeling bij de psychiater van de afdeling, kan individuele behandeling bij een psycholoog of verpleegkundig specialist op de afdeling plaatsvinden. Tevens kan een psychologisch onderzoek ingezet worden wanneer er op het gebied van diagnostiek onduidelijkheid is.

Om de cliënt te ondersteunen bij zaken zoals huisvesting, scholing, uitkeringen etc. kan de cliënt individueel begeleid worden door een maatschappelijk werker. Ook is de inzet van ergotherapie mogelijk, zowel voor onderzoek als voor het aanleren van vaardigheden. Indien van toepassing is er parallelle zorg mogelijk bij een ander zorgprogramma.

Printversie van deze paginaPrint