Ambulante behandeling

De meeste mensen worden ambulant behandeld. Een klinische behandeling wordt gezien als een noodzakelijke onderbreking van de ambulante behandeling en dient zo kort mogelijk te blijven.

Cliënten wonen in principe thuis. Dit betekent dat ook een beschermende woonvorm (BW) wordt gezien als een tijdelijke onderbreking van het zelfstandig bestaan van de cliënt.

Wij richten ons tijdens de behandeling ook op het adviseren van een betere leefstijl met aandacht voor stoppen met roken, een gezond dag-nachtritme, een goede balans tussen inspannen en ontspannen, gezonde voeding en voldoende beweging.

Ambulante verslavingszorg kent twee regio’s, namelijk de regio boven de Westerschelde en een regio onder de Westerschelde.

Printversie van deze paginaPrint