Opname in de kliniek

U wilt graag voor uw verslavingsproblemen behandeld worden. In principe wordt u thuis behandeld. Dat heet ambulante zorg. Als uw verslavingsproblemen zo ernstig zijn dat ambulante zorg niet meer voldoende is, kunt u deeltijdbehandeling krijgen of opgenomen worden in de kliniek. Om te bepalen welk type zorg het beste voor u is, vindt een intake plaats. Tot aan het begin van de opname of de deeltijdbehandeling staat u op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u.

Reguliere opname in de kliniek

Het eerste gedeelte van een reguliere opname staat in het teken van detoxificatie: het laten verdwijnen van de giftige stoffen uit uw lichaam. Na deze fase kunt u kiezen:

  • u vervolgt uw behandeling ambulant;
  • u vervolgt uw behandeling binnen de kliniek;
  • u krijgt deeltijdbehandeling.

Wij adviseren u bij deze keuze.

In overleg met u en de regiebehandelaar wordt besloten waaruit uw behandeling precies bestaat. Deze afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk behandelplan. We stellen het plan al voor uw opname met u op zodat we direct na opname met de uitvoering ervan kunnen beginnen. Het behandelplan onderscheidt doelen op vier verschillende gebieden: verslaving, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk en psychische en/of gedragsproblemen. Regelmatig wordt het behandelplan met u geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Het team

Verschillende professionals voeren de behandeling uit, zoals verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners, activiteitenbegeleiders, creatief- en bewegingstherapeuten, verslavingstherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen en psychiaters. U gaat deel uitmaken van een groep van zes tot tien cliënten in een soortgelijke situatie, maar het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen.

Crisisopname in de kliniek

Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere klinische vervolgbehandeling.

24 uur per dag zorg

In de kliniek begeleiden we u 24 uur per dag tijdens het afkicken. Dat is belangrijk als u lichamelijke problemen verwacht te krijgen. En het is fijn om in de kliniek te zijn als u bang bent voor de emotionele gevolgen als u stopt met gebruiken. Als u stopt, kan het zijn dat u overspoeld wordt door gedachten en gevoelens die u eerder uit de weg ging door uw gebruik. In de kliniek bent u dan niet alleen als u met moeilijke gevoelens wordt geconfronteerd.

Printversie van deze paginaPrint