Behandeling parafilieën

In gesprekken met u en zo nodig met uw partner, gaan we eerst na wat er precies aan de hand is. De behandeling bestaat er uit dat u in gesprekken met een van de seksuologen nagaat hoe u uw seksuele wensen zo vorm kunt geven dat de lijdensdruk bij u en uw omgeving verdwijnt. Bijvoorbeeld:

  • het kan zijn dat u moet leren uw seksuele impulsen wat meer te sturen;
  • het kan soms nodig zijn uw mogelijkheden om opgewonden te raken wat uit te breiden naar andere prikkels.

Het is niet per se de bedoeling van de behandeling om uw parafilie te doen verdwijnen. Dat kan (en hoeft) lang niet altijd. Het doel van de behandeling is dat u leert omgaan met de parafiele seksuele fantasieën, verlangens en gedragingen, zodat u uzelf en anderen niet benadeelt of beschadigt.

Wanneer er sprake is van gevaarlijk en strafbaar seksueel gedrag, verwijzen wij u door naar een daarvoor gespecialiseerde afdeling zoals Emergis forensische zorg.

Printversie van deze paginaPrint