Wonen

Emergis heeft in Vlissingen een beschermende woonvorm (BW) voor mensen met een dubbele diagnose. In de BW is plaats voor vijftien bewoners. Er zijn vijf individuele appartementen en er zijn negen plaatsen voor groepswonen. Voor het groepswonen hebben we vier huizen: drie huizen voor twee mensen en één huis voor drie personen.

Onderdelen van de begeleiding kunnen zijn:

  • behouden of zoeken naar zinvolle dagbesteding of activiteiten;
  • oog voor zelfverzorging en huishoudelijk zorg;
  • onderhouden en opbouwen van sociale contacten;
  • omgaan met financiën;
  • omgaan met eigen kwetsbaarheid;
  • zoeken naar passende volgende woonruimte.

De BW DD werkt met een multidisciplinair team. 24 uur per dag en zeven dagen per week is er een woonbegeleider bereikbaar. Elke bewoner heeft een eigen behandelaar vanuit het FACT-team Vlissingen.

De BW DD werkt samen met verschillende andere voorzieningen van Emergis, zoals de Herstelacademie, waarmee samen trainingen op maat gegeven worden en het Huiskamerproject Drugsgebruikers (HKPD) vanwege de methadonverstrekking.

Printversie van deze paginaPrint