Familie

We streven naar een zo goed mogelijk contact met naasten van cliënten. Tijdens opname wordt aan cliënten gevraagd om één familielid of bekende aan te wijzen als contactpersoon. Bij langere opnames is het belangrijk om familie bij de behandeling te betrekken door een familiegesprek te houden.

Ook bij ambulante zorg wordt door de FACT-teams nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt. Dit is wel afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt.

Psycho-educatie voor familie en naasten
Voor familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose bieden we psycho-educatie. Tijdens deze bijeenkomsten geven we voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke behandeling.

Data:
Maandag 22 februari 2016
Maandag 11 april 2016
Maandag 13 juni 2016
Maandag 12 september 2016
Maandag 14 november 2016

Tijd: 19.00 – 20.15 uur
Locatie: Kleine Zaal Emergis, Oostmolenweg 101, te Kloetinge

Programma:

  • ontvangst met koffie/thee
  • kennismaking
  • informatie over ‘dubbele diagnose’ (informatie over verslaving, informatie over psychose, psychiatrie in het algemeen)
  • mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’)
  • mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek)

De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkster en/of verpleegkundige en een psycholoog.Toegang gratis. Aanmelden is prettig, maar is niet per se noodzakelijk. Telefoonnummer kliniek dubbele diagnose: 0113 26 75 90

Indien u behoefte heeft aan oriëntatie op of deelname aan een steungroep voor naasten adviseren we om de volgende sites te raadplegen:

Printversie van deze paginaPrint