Voor wie is Indigo?

Indigo is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die willen leren hoe zij hun gezondheid kunnen bevorderen of die lichte tot matige psychische of verslavingsklachten hebben waar zij zelf niet uit komen.

Ook aan familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen biedt Indigo ondersteuning.

Voor wat kunt u bij ons terecht?

 • somberheid;
 • stress, burn-out;
 • eenzaamheid;
 • angst en paniek;
 • gezins- en relatieproblemen;
 • overbelasting van mantelzorgers;
 • problemen bij verlies en rouwverwerking;
 • eetproblemen;
 • huiselijk geweld;
 • gedragsproblemen van kinderen;
 • pesten;
 • verslavingsproblemen;
 • problemen die met het werk te maken hebben;
 • slaapproblemen;
 • geheugenproblemen
 • piekeren.
Printversie van deze paginaPrint