Bijeenkomsten

De training bestaat uit tien bijeenkomsten. In de bijeenkomst kunnen de jongeren hun verhaal kwijt en leren ze vaardigheden om op een andere manier met hun gevoelens om te gaan. Iedere bijeenkomst wordt een thema behandeld wat te maken heeft met huiselijk geweld en de gevolgen daarvan:

  • kennismaking;
  • ervaringen uitwisselen;
  • heftige ruzies tussen ouders;
  • tips voor de thuissituatie;
  • gevoelens;
  • boosheid en ruzie;
  • omgaan met ruzie;
  • zelfbeeld;
  • vriendschappen en relaties;
  • jij en anderen en afscheid.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden?

De training wordt gegeven in de regio of plaats waar de meeste deelnemers wonen.

Printversie van deze paginaPrint