Informatie voor ouders

Krijgt uw kind behandeling bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie? Dan is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn en waarvoor uw toestemming nodig is. Informatie daarover vindt u in de brochure Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka.

Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig; voor de wet zijn zij niet zelfstandig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. De ouders zijn de wettelijk vertegenwoordigers van hun kind. Zij oefenen de rechten van het kind uit. Daarbij hebben zij ook plichten. Zij moeten hun minderjarige kind verzorgen en opvoeden. Zij moeten handelen in het belang van het kind en rekening houden met wat hun kind wil en kan.

Bekijk de folders voor meer informatie over behandeling en rechten bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie.

Veranderingen in de jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp. Ook de jeugd ggz (geestelijke gezondheidszorg). De gemeenten voeren de zorg niet zelf uit maar schakelen hiervoor de juiste specialisten in.

Waar vind ik meer informatie?

U vindt meer informatie bij Wijzigingen in de jeugdzorg of op de website hoeverandertmijnzorg.nl. In de folder Ik heb een psychische aandoening en woon in een instelling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u ook duidelijke informatie. U kunt ook met uw vragen terecht bij uw gemeente of uw vragen stellen aan de behandelaar van uw kind.

Printversie van deze paginaPrint