Informatie voor ouders

Krijgt uw kind behandeling bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie? Dan is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn en waarvoor uw toestemming nodig is. Informatie daarover vindt u in de brochure Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka.

Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig; voor de wet zijn zij niet zelfstandig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. De ouders zijn de wettelijk vertegenwoordigers van hun kind. Zij oefenen de rechten van het kind uit. Daarbij hebben zij ook plichten. Zij moeten hun minderjarige kind verzorgen en opvoeden. Zij moeten handelen in het belang van het kind en rekening houden met wat hun kind wil en kan.

Bekijk de folders voor meer informatie over behandeling en rechten bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie.

Printversie van deze paginaPrint