Screening

Na uw aanmelding is er een screening. De screening begint met een gesprek waarin u uw zorgen over uw kindje bespreekt met een gedragswetenschapper. Bijna altijd is ook een psychiater aanwezig. Heeft u rapporten van eerdere onderzoeken? Dan kunt u die meenemen. Kort na het gesprek volgt er:

  • een kinderpsychiatrisch onderzoek;
  • een observatie bij u thuis;
  • en een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind.

Diagnostisch onderzoek

Soms kunnen we tijdens de screening niet ontdekken wat de oorzaak is van de problemen van uw kindje. Dan is extra onderzoek nodig. We noemen dat diagnostisch onderzoek. Voorbeelden:

  • het ontwikkelingsniveau of de intelligentie van het kind onderzoeken;
  • observeren hoe het kind zich thuis, gedraagt, of op school of in de peuterspeelzaal;
  • informatie opvragen op school of bij de peuterspeelzaal;
  • observeren hoe het kind speelt.

Na de onderzoeken doen we een voorstel voor de behandeling.

Printversie van deze paginaPrint