Met welke medewerkers krijgt u te maken?

Wij werken met een multidisciplinair team. Dat betekent dat verschillende specialisten in het team zitten: een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, gedragswetenschappers, een systeemtherapeut, KIT-medewerkers en soms een kinderarts. We kunnen logopedisten en fysiotherapeuten voor kinderen inschakelen als dat nodig is.

Zorgprogrammacoördinator en Gz-psycholoog i.o.: Annelies Schoones

Printversie van deze paginaPrint