De inbewaringstelling (IBS)

Een IBS is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. U kunt een IBS krijgen als mensen uit uw omgeving vinden dat u een acuut gevaar voor uzelf, anderen of de omgeving bent. Zij vinden dat u zich daarom moet laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis maar u wilt dat niet. Zij benaderen een arts of de politie.

U kunt een ook een IBS krijgen als u al vrijwillig opgenomen bent. Bijvoorbeeld als u met ontslag wilt, maar uw behandelaar vindt het nog niet verantwoord dat u naar huis gaat. Hij kan een IBS aanvragen zodat hij u mag tegenhouden als u weg wilt gaan.

De burgemeester geeft een IBS af.

Rechterlijke machtiging (RM)

Een RM is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen. Een RM is geen spoedmaatregel zoals de IBS. Een RM wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. U kunt zelf ook een RM aanvragen.

Zelfbinding

Zelfbinding is bedoeld voor mensen die weten dat ze goede en slechte perioden hebben. Samen met uw psychiater kunt u afspraken maken over waar u wilt worden opgenomen en hoe u behandeld wilt worden als het slechter met u gaat. Gaat het slechter met u dan behandelt men u volgens afspraken die u samen heeft gemaakt.

Meer informatie:
folder Gedwongen opname, informatie over IBS en RM
folder Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging

Bopz-aanmerking
Als op een locatie van een instelling zorg wordt verleend aan patiënten met een Bopz-titel, heeft die locatie een zogeheten Bopz-aanmerking nodig. Emergis heeft deze Bopz-aanmerking steeds gehad voor de Oostmolenweg 101 in Kloetinge. Vanaf 29 juni 2016 zijn er op het terrein van Emergis in Kloetinge straatnamen ingevoerd. Voor de locaties en afdelingen gelegen aan deze straten had Emergis opnieuw een Bopz-aanmerking moeten aanvragen. Dat is pas in november 2017 gebeurd en per 1 april 2018 hebben de nieuwe adressen ook een Bopz-aanmerking gekregen. Dit betekent dat sommige afdelingen van Emergis in Kloetinge, waar patiënten in de periode van 29 juni 2016 tot 1 april 2018 met een rechterlijke machtiging zijn opgenomen geweest, nog geen Bopz-aanmerking hadden.

Printversie van deze paginaPrint