De inbewaringstelling (IBS)

Een IBS is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. U kunt een IBS krijgen als mensen uit uw omgeving vinden dat u een acuut gevaar voor uzelf, anderen of de omgeving bent. Zij vinden dat u zich daarom moet laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis maar u wilt dat niet. Zij benaderen een arts of de politie.

U kunt een ook een IBS krijgen als u al vrijwillig opgenomen bent. Bijvoorbeeld als u met ontslag wilt, maar uw behandelaar vindt het nog niet verantwoord dat u naar huis gaat. Hij kan een IBS aanvragen zodat hij u mag tegenhouden als u weg wilt gaan.

De burgemeester geeft een IBS af.

Rechterlijke machtiging (RM)

Een RM is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen. Een RM is geen spoedmaatregel zoals de IBS. Een RM wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. U kunt zelf ook een RM aanvragen.

Zelfbinding

Zelfbinding is bedoeld voor mensen die weten dat ze goede en slechte perioden hebben. Samen met uw psychiater kunt u afspraken maken over waar u wilt worden opgenomen en hoe u behandeld wilt worden als het slechter met u gaat. Gaat het slechter met u dan behandelt men u volgens afspraken die u samen heeft gemaakt.

Meer informatie:
folder Gedwongen opname, informatie over IBS en RM
folder Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging

Printversie van deze paginaPrint