Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren


Het gebruik van wiet, marihuana of hasj onder scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs vertoont een dalende trend. Dit blijkt uit een analyse van cijfers uit de Zeeuwse Jeugdmonitor van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Antwoordde in 2007 nog 20% van de derdeklassers ooit wel eens dergelijke middelen te hebben gebruikt of geblowd, in 2015 was dit aandeel gedaald tot 14%; iets minder dan in 2011 (15%).

Uit de cijfers blijkt dat in 2015 scholieren uit Schouwen-Duiveland (21%) en Vlissingen (18%) het vaakst wiet, marihuana of wiet hebben gebruikt. Verder komt naar voren dat leerlingen uit het vmbo vaker gebruikt hebben dan havisten of vwo-ers. Dit geldt ook voor jongens ten opzichte van meisjes en 16-jarigen ten opzichte van jongere leerlingen.

Van alle scholieren antwoordde 8% de laatste vier weken voor het moment van onderzoek (voorjaar 2015) softdrugs te hebben gebruikt. Deze middelen verkregen de scholieren vooral via vrienden. De consumptie van wiet/marihuana/hasj vindt vooral op straat/buiten of bij vrienden plaats.

Niet alleen het gebruik van wiet, marihuana of hasj vertoont onder Zeeuwse scholieren een dalende trend. Dit is ook het geval bij de meeste harddrugs (cocaïne, paddo’s, GHB en heroïne). Opvallend is dat lachgas relatief vaak werd gebruikt in 2015 (3%). Het gebruik van dit middel werd bij de vorige peiling nog niet gemeten.

Nadere analyse laat zien dat leerlingen van het vmbo of havo beduidend vaker harddrugs gebruiken dan scholieren in het vwo. Dit geldt ook voor 16-jarigen ten opzichte van jongere leerlingen. Leerlingen uit de gemeenten Noord-Beveland (12%) en Borsele (9%) telden in 2015 een significant meer dan gemiddeld aantal gebruikers (5%).

Dat er in 2015 minder drugs worden gebruikt dan in voorgaande jaren kan onder andere liggen in het feit dat de laatste jaren goed wordt ingezet op het voorkomen van drugsgebruik. Dit is een belangrijke taak van de preventiemedewerkers van Indigo en jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland. Door het vroegtijdig signaleren van verslavingsproblematiek, bijvoorbeeld op en rond middelbare scholen, kunnen veel problemen en dure zorg voorkomen worden. Indigo en GGD Zeeland werken hiervoor samen met gemeenten, politie, de Centra voor Jeugd en Gezin, jeugd- en jongerenwerkers. Ze maken per gemeente of per school een aanbod op maat.

De factsheet ‘Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren’ is een uitgave van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en hier te downloaden.

Printversie van deze paginaPrint