Aanmelden externe medewerker

Als voorbereiding op uw komst als externe medewerker vragen we u het volgende formulier in te vullen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. In dit formulier worden o.a. vragen gesteld over uw persoonsgegevens en toekomstige werkplek binnen Emergis. Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen.

Om de vragen goed en snel te kunnen invullen heeft u de volgende informatie c.q. documenten nodig. Sommige documenten moet u in het formulier uploaden als pdf-bestand en meesturen:

  • Diploma’s van relevante opleidingen;
  • Identiteitsbewijs;
  • BIG-registratie (indien van toepassing);
  • AGB-code (indien van toepassing);
  • Geheimhoudingsverklaring (zie bijlage bij de e-mail);
  • Titerbepaling hepatitis B.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u die stellen via personeel@emergis.nl.

Ga naar het formulier

Printversie van deze paginaPrint