Medische staf van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…Karen Braamse, gz-psycholoog/gedragstherapeut Arts: Marc Bels, kinder- en jeugdpsychiater Zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen Coördinator: Ils de Ost, klinisch psycholoog Arts: Joke Hokke, kinder- en jeugdpsychiater Zorgprogramma eetstoornissen Coördinator: Ellis Trompetter, klinisch psycholoog Arts: Joke Hokke, kinder- en jeugdpsychiater Zorgprogramma 0-6 jaar Coördinator: Marieke den Dekker, gz psycholoog i.o. Arts: Hannelore Swinnen,…

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…mgeving Binnen het zorgprogramma angst- en stemmingstoornissen en cluster C persoonlijkheidsstoornissen werken we met enthousiaste multidisciplinaire teams. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staat het zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en…

Lees meer...

verpleegkundige kliniek eetstoornissen (2016.208)

…ouw werkomgeving Het zorgprogramma eetstoornissen biedt hoog-specialistische zorg en behandeling aan cliënten met een eetstoornis. Dit wordt geboden door gemotiveerde en zorgzame hulpverleners. De komende vier jaar werkt het zorgprogramma eetstoornissen toe naar een derdelijns specialistische behandeling in kader van project “TOP-GGZ ”. Het zorgprogramma is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met PsyQ eetstoornissen (volwassenenzorg) en…

Lees meer...

Verpleegkundige

…liënten met een hoofddiagnose diagnose Trauma Cluster B persoonlijkheidsstoornissen en vier bedden voor de Bed Op Recept (BOR) regeling. Op huis 152 en huis 153 zijn maximaal 20 bedden beschikbaar voor behandeling binnen het zorgprogramma angst en stemmingstoornissen. In de drie huizen wonen en verblijven de cliënten, in het naastgelegen gebouw van dagbehandeling vinden de behandelingen en groepen plaats. Uw functie U bent voornamelijk werkzaam…

Lees meer...

Folders

…g Zorglijn 18-23 Amares Zorgprogramma Amares 0 tot 6 jaar Zorgprogramma 0 tot 6 jaar Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) ASS 10+ Deeltijdbehandeling Dagklinische behandeling Deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS Angst- en stemmingsstoornissen Acceptatie- en Commitmenttherapie Bedwing je dwang Deeltijdbehandeling angstproblemen Deeltijdbehandeling depressieve problemen Dialectische gedragstherapie Jeugd (DGT-J Zorgprogramma angst &…

Lees meer...

GGZ verpleegkundig specialist kan fungeren als hoofdbehandelaar

…n beschrijving te maken van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GGZ verpleegkundig specialist (GGZ-VS). Protocollen Het belangrijkste projectresultaat is de constatering dat de GGZ-VS’en binnen de genoemde zorgprogramma’s goed de rol van hoofdbehandelaar kunnen vervullen. Tot deze constatering zijn zij gekomen nadat ze protocollen voor farmacotherapie en somatische screening hadden beschreven in samenwerking met de psychiater…

Lees meer...

Verwijzers | zorgprogramma's Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…Informatie voor verwijzers Zorgprogramma’s kinder- en jeugdpsychiatrie Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie biedt diagnostiek, observatie, behandeling en crisisinterventies voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Er zijn zes zorgprogramma’s: 0-6 jaar Aanmelding & acute zorg Angst- en stemmingsstoornissen Ontwikkelingsstoornissen Eetstoornissen Amares/lichte verstandelijke beperking Alle zorgprogramma’s zijn voor…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

…van de hoofdafdeling specialistische behandeling en werkt nauw samen met Ithaka. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen en werkt supra regionaal. Voor het secretariaat van het zorgprogramma eetstoornissen zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. Uw functie De afdeling eetstoornissen heeft een centraal punt voor de aanmelding van alle patiënten van 16 jaar en ouder met een eetstoornis. Het…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…gstoornissen en cluster C persoonlijkheidsstoornissen en Trauma en cluster B persoonlijkheidsstoornissen werken we met enthousiaste multidisciplinaire teams. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staan de zorgprogramma’s met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma

Lees meer...

PsyMate, cognitieve fitness & psychose

  Zorgprogramma psychose van Emergis gaat deelnemen aan twee projecten: PsyMate en cognitieve fitness. Het project PsyMate, van professoren Jim van Os en Inez Myin-Germeys, test de klinische meerwaarde van de PsyMate bij mensen met een psychotische stoornis. De PsyMate is een kleine zakcomputer die tien keer per dag, zes dagen lang, een piepsignaal geeft waarna de cliënt een aantal vragen moet invullen op het scherm. Bijvoorbeeld hoe hij…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…cripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…cripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog…

Lees meer...

Creatief therapeut beeldend (2015.115)

…een behandelgroep (vanaf 16 jaar)ook voor maximaal 10 cliënten. De dagbehandeling bestaat uit 3 groepen, een 4 daagse DB, een 1 daagse DB, de BED groep en een nazorggroep. Daarnaast is er een uitgebreid ambulant centrum. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en van de Vlaamse Academie voor Eetstoornissen(VAE) We zijn op zoek naar een creatief therapeut beeldend, per 1 december 2015. Uw…

Lees meer...

(GZ-) psycholoog/seksuoloog

…van de sector Specialistische behandeling en biedt behandeling aan cliënten met alle soorten seksuele problematiek (disfuncties, gender- identiteitsstoornissen, parafilieën), vaak in combinatie met problematiek uit een ander zorgprogramma. Het zorgprogramma werkt binnen heel Zeeland, waarbij het team bestaat uit een psycholoog, psychotherapeut, een arts/seksuoloog en een psychiater. Wij zijn per direct op zoek naar een collega. Uw functie U…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…cripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…cripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…e bent in staat om zelfstandig systeem therapeutische behandeling uit te voeren met gezinnen en systemen. Dit kan zijn in de directe omgeving van de cliënt en het systeem dan wel op de centrale locatie. Je werkt voor diverse zorgprogramma’s binnen kind & jeugd. Je stelt met het systeem een eigen behandelplan op met als doel het mentaliseren in het gezin te bevorderen. Dit maakt samen met het individuele behandelplan deel uit van de algehele…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5

…omen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling. De kliniek bestaat uit 2 groepen: KIZ/LIZ (kort durende en langdurige intensieve zorg) groep voor maximaal 10 cliënten en een…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…ling richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten tussen de 18 en 65 jaar, ambulant en klinisch. De afdeling opname 51-52 en de crisisdienst maken onder andere deel uit van het zorgprogramma Centrale Aanmelding & Acute Zorg te Kloetinge en vervult binnen de sector de opnamefunctie en crisisdiensten. Uw functie Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt voor de aanmelding van alle…

Lees meer...

Wat we doen

…an kortdurende ambulante behandeling en behandeling voor stabiele chronische problematiek Specialistische ggz, inclusief: Kinder- en jeugdpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Verslavingszorg in de vorm van ambulante behandeling in zorgprogramma’s, dag- en deeltijdbehandeling, FACT, 24/7 crisiszorg, (acute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en…

Lees meer...

Psychodiagnostisch medewerker

…van kinderen en jeugdigen, in de leeftijd van 0-18 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De sector heeft 150 medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder- en jeugdpsychiatrische expertise. Het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen heeft een uitgebreid aanbod van poliklinisch, deeltijd, dagklinische en klinische behandeling. De KinderIntensieveThuisbehandeling (KIT) wordt veelvuldig ingezet voor deze doelgroep….

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…. Van belang is dat de ambulante behandelaar nauw betrokken blijft bij de behandeling, om deze na afloop van de opname soepel te kunnen voortzetten. De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Binnen het zorgprogramma klinische zorg kortdurend is de opnameduur in principe één tot twee weken. Wanneer intensieve behandeling nodig is, kan een cliënt voor een langere periode opgenomen blijven. In het algemeen geldt bij een…

Lees meer...

Het eerste gesprek bij Emergis

…jk wordt wat de belangrijkste reden is van uw problemen. Dit is een voorlopige diagnose. Het eerste gesprek kan een telefonisch gesprek zijn. Na het gesprek overlegt de medewerker met een team deskundigen. Zij bespreken welk zorgprogramma de beste zorg kan bieden voor uw problemen. Daarna krijgt u uit dat zorgprogramma een behandelaar toegewezen. De behandelaar is vaak een psychiater of psycholoog, soms een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige….

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…aar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Binnen het zorgprogramma Angst- en Stemmingsstoornissen en cluster C persoonlijkheidsstoornissen werken we met enthousiaste multidisciplinaire teams bestaande uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en…

Lees meer...

4 April: Symposium Autisme in balans

…fecten van onze behandelmethoden voor volwassen met autisme. >> Bekijk de uitnodiging en het programma >> Inschrijven voor het symposium niet meer mogelijk Een praktisch symposium in de nationale autismeweek. Het zorgprogramma autisme binnen Emergis laat zien welke modules er gebruikt worden om volwassenen met autisme te helpen hun dagelijks leven in balans te houden. Het symposium geeft een actueel en volledig beeld van de…

Lees meer...

Wat is het?

…je regelmatig eetbuien. In korte tijd eet je enorm veel. Vaak heb je het gevoel dat je de controle verliest en niet kunt stoppen. Na de eetbuien probeer je het eten weer snel uit je lichaam te krijgen zodat je niet dikker wordt. Ook kinderen en jongeren met boulimia hebben een verstoord lichaamsbeeld. Met de BMI-meter van het Voedingscentrum kun je zelf uitrekenen of je een gezond gewicht hebt. Als je meer wil weten over het zorgprogramma

Lees meer...

Het behandelteam

…En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je depressief bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog een heleboel andere medewerkers waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost, klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

Processen en bedrijfsvoering

…die de raad van bestuur heeft ingesteld. Zorgverleners houden zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de aanwijzingen die door of namens de raad van bestuur worden gegeven. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zorgverleners zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen, in het handboek zorg van Emergis en in de beschrijving van zorgprogramma’s….

Lees meer...

Het behandelteam

…prek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je angstig bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils de Ost klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist…

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…odig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het zorgprogramma traumagerelateerde problematiek en cluster B persoonlijkheidsstoornissen biedt zorg en behandeling aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun…

Lees meer...

(GZ-)psycholoog (2015.134)

…omen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma traumagerelateerde problematiek en cluster B persoonlijkheidsstoornissen biedt zorg en behandeling aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun…

Lees meer...

Secretaresse / ZRA (back-office medewerker) (2016.087)

…lematiek. De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd voor volwassen cliënten binnen de regio Walcheren. Uw functie In deze functie biedt u secretariële ondersteuning en verricht u werkzaamheden ten behoeve van de zorgprogramma’s. Een groot deel van uw werkzaamheden zal bestaan uit administratieve ondersteuning van de hulpverleners en MDO’s. Wij zoeken een ervaren, enthousiaste collega met een klantgerichte en servicegerichte…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Je krijgt hulp vanuit het zorgprogramma eetstoornissen als: je een verstoord eetpatroon hebt, zoals te weinig of eenzijdig eten of juist eetbuien hebben; je een te laag gewicht hebt door dit eetpatroon; je braakt, laxeert of erg veel beweegt omdat je bang bent om dik te worden; je een negatieve kijk hebt op jezelf en je lichaam. Voorbeeld Sarah is vijftien jaar. Ze vindt zichzelf te dik en is daarom begonnen met lijnen. Ze eet nu…

Lees meer...

Psychiater ASS

…methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen en het strenghtsmodel, hulp aan mensen van achttien jaar en ouder die langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning door hun psychiatrische ziekte. Vanuit het zorgprogramma autisme spectrum stoornissen biedt de afdeling korte en langdurende intensieve behandeling. De behandeling richt zich op complexe problematiek binnen het autisme spectrum. We werken samen met de cliënt met als…

Lees meer...

Succesvolle lezing door de karatekampioene over haar topsport en eetstoornis

Donderdag 30 mei gaf de karatekampioene Canan Yorulmaz een lezing over haar leven als topsportster en haar eetstoornis anorexia. Na de lezing gaf Canan een workshop ‘Weerbaar met karate’ aan de cliënten van het zorgprogramma eetstoornissen. De lezing en de workshop waren een groot succes. Interactieve lezing bij Emergis Het initiatief van de lezing kwam vanuit de afdeling eetstoornissen van Emergis. Met een volle zaal was de lezing…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…bent onderdeel van het multidisciplinair team. Je hebt affiniteit met de doelgroep waarbij een niet-oordelende houding belangrijk is. Je bent innovatief en levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het vakgebied en zorgprogramma Daarnaast ben je betrokken bij zowel bij interne als externe projecten. Je kunt goed samenwerken in het multidisciplinaire team. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Daarnaast…

Lees meer...

Het behandelteam

…en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een eetstoornis hebt dan word je geholpen door deze dokter: Mevrouw J. Hokke, kinder- en jeugdpsychiater Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ellis Trompetter, klinisch psycholoog en coördinator van het zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

Activiteiten

Herstel wordt bevorderd door activiteiten. Binnen het zorgprogramma bestaan er verschillende mogelijkheden om activiteiten te volgen. Op de eerste plaats is er de Herstelacademie wat gezien kan worden als een ‘leerhuis’. Mensen kunnen hier tal van cursussen volgen over allerlei onderwerpen, van het omgaan met medicatie tot aan filosofie. Er wordt Yoga en Mindfulness gegeven. In Vlissingen, Terneuzen en Goes zijn er werk- en leerplaatsen, zodat…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…n jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ben je werkzaam binnen het zorgprogramma aanmelding en acute zorg en angst en stemming. Je doet telefonische screeningen, voert crisisgesprekken in en extern, begeleidt zo nodig cliënten ter overbrugging naar een behandeltraject. Je interventies zijn…

Lees meer...

Psychiater kliniek

…met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving Het zorgonderdeel klinische behandeling specialistisch biedt behandeling met een verblijfsfunctie vanuit verschillende zorgprogramma’s. Daarnaast bieden we ook behandeling met verblijf voor de EPA doelgroep. Mensen willen vaak zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en graag een zinvol leven leiden. Ook mensen die kort of langere tijd…

Lees meer...

Het behandelteam

…ou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je dwangklachten hebt dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

Schizofrenie: ziekte of kwetsbaarheid?

…valt op dat eens mens zijn leven verzandt in chaos. Of het is typerend voor een persoon dat hij of zij door een uitbundige stemming uit de bocht vliegt. Het laatste woord over het nut van diagnoses is nog niet gezegd. In ons zorgprogramma gaan we ervan uit dat een diagnose op de eerste plaats verwijst naar een kwetsbaarheid. Sommige mensen zijn meer kwetsbaar dan anderen om door een verstoorde stemming of een ontregelt denkpatroon in een…

Lees meer...

Deskundigheid zorgverleners

…andaarden en hun deskundigheid en bekwaamheid op peil houden. Binnen Emergis vindt de ontwikkeling van deskundigheid over specifieke diagnoses, effectieve behandelmethoden en actuele wetenschappelijke inzichten plaats binnen zorgprogramma’s en kenniskringen – als een gezamenlijk proces van professionals. Op individueel niveau zijn zorgverleners van Emergis in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en ontwikkelen van hun eigen…

Lees meer...

Psychische klachten

…e volgen. Lukt het niet om de problemen op die manieren op te lossen? En hebben de problemen veel invloed op uw leven? Dan kan Emergis u helpen. Voor al die verschillende problemen heeft Emergis zorgprogramma’s. In een zorgprogramma staat welke behandeling mensen moeten krijgen om zich beter te voelen. Links ziet u een opsomming van de zorgprogramma’s. U vindt er informatie over het ziektebeeld, diagnose en de behandeling. En ook:…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

Op 14 november wordt voor de vijfde keer psycho-educatie voor het zorgprogramma dubbele diagnose georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke…

Lees meer...

Samenwerken

…Samenwerking De BW DD werkt samen met verschillende andere voorzieningen van Emergis zoals de herstelacademie waarmee we samen trainingen op maat geven, het Huiskamerproject Drugsgebruikers (HKPD) vanwege de methadonverstrekking, behandelaren van het Flexible-ACT-team Vlissingen en afdeling 20-21 van Emergis in Kloetinge. Daar wordt het zorgprogramma dubbel diagnose geboden….

Lees meer...

Wat is het?

…0 tot 6 jaar Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw baby, peuter of kleuter? Ontwikkelt uw kindje zich anders dan leeftijdsgenootjes? Kan de huisarts of het consultatiebureau u niet verder helpen? Dan kunt u onderzoek en begeleiding krijgen vanuit het zorgprogramma 0 tot 6 jaar van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie….

Lees meer...

Sitemap

…d en sociale contacten Gedwongen opname Dwangbehandeling Huisregels Uw behandeling is klaar Voor verwijzers Aanmelden Crisisdienst Generalistische behandeling Specialistische behandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Verwijzen Zorgprogramma’s Medicatiepoli Afspraken partners Wachttijden Artsen en coördinatoren Maatschappelijke opvang Forensische zorg Forensische psychiatrie Verslavingsreclassering Consultatie Praktijkondersteuner ggz Voor…

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

…dubbele diagnose en maakt deel uit van de sector Herstel, wonen en werken van Emergis. Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen….

Lees meer...

LEDD

…eft Emergis zich aangesloten bij het LEDD, het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose. Het LEDD en Emergis hebben al eerder samengewerkt rond het verbeteren van de zorg aan dubbele diagnose cliënten. Nu is er vanuit het zorgprogramma dubbele diagnose (DD) weer aansluiting gezocht en is Emergis deelnemer van het LEDD geworden. Het LEDD is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut, Mentrum (Arkin), GGZ Eindhoven, Antes en Palier…

Lees meer...