Verpleegkundige

…n huis 153 zijn maximaal 20 bedden beschikbaar voor behandeling binnen het zorgprogramma angst en stemmingstoornissen. In de drie huizen wonen en verblijven de cliënten, in het naastgelegen gebouw van dagbehandeling vinden de behandelingen en groepen plaats. Uw functie U bent voornamelijk werkzaam binnen het zorgprogramma angst en stemming. U biedt begeleiding, structuur en u schept een veilig leefklimaat voor cliënten. Een en ander conform bestaa…

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…teams. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staat het zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen ee…

Lees meer...

verpleegkundige kliniek eetstoornissen (2016.208)

…oor gemotiveerde en zorgzame hulpverleners. De komende vier jaar werkt het zorgprogramma eetstoornissen toe naar een derdelijns specialistische behandeling in kader van project “TOP-GGZ ”. Het zorgprogramma is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met PsyQ eetstoornissen (volwassenenzorg) en Ithaka, de Jutters en Lucertis (allen Kind en Jeugd).We zijn in het proces om transitiepsychiatrie vorm te geven door het ontwikkelen van een programma-…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

…oor Eetstoornissen en werkt supra regionaal. Voor het secretariaat van het zorgprogramma eetstoornissen zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. Uw functie De afdeling eetstoornissen heeft een centraal punt voor de aanmelding van alle patiënten van 16 jaar en ouder met een eetstoornis. Het doel is zo snel mogelijk een optimale koppeling tot stand brengen tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het gespecialiseerde hulpaanbod va…

Lees meer...

GGZ verpleegkundig specialist kan fungeren als hoofdbehandelaar

…te projectresultaat is de constatering dat de GGZ-VS’en binnen de genoemde zorgprogramma’s goed de rol van hoofdbehandelaar kunnen vervullen. Tot deze constatering zijn zij gekomen nadat ze protocollen voor farmacotherapie en somatische screening hadden beschreven in samenwerking met de psychiater en klinisch psycholoog van de zorgprogramma’s. Verpleegkundig specialist Sinds 2009 kent Nederland verpleegkundig specialisten (VS’en). Dit zijn verplee…

Lees meer...

(GZ-) psycholoog/seksuoloog

…oornissen, parafilieën), vaak in combinatie met problematiek uit een ander zorgprogramma. Het zorgprogramma werkt binnen heel Zeeland, waarbij het team bestaat uit een psycholoog, psychotherapeut, een arts/seksuoloog en een psychiater. Wij zijn per direct op zoek naar een collega. Uw functie U begeleidt en behandelt cliënten individueel en in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team. U dient zelfstandig intakes en behandelingen te doen….

Lees meer...

Creatief therapeut beeldend (2015.115)

…p en een nazorggroep. Daarnaast is er een uitgebreid ambulant centrum. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en van de Vlaamse Academie voor Eetstoornissen(VAE) We zijn op zoek naar een creatief therapeut beeldend, per 1 december 2015. Uw functie U onderzoekt bij de toegewezen cliënten de aard, ernst en omstandigheden van de eetstoornis en eventueel overige psychiatrische problematiek en doet…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…d Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog Systeemtherapeut/ maatschappelijk werkende Vaktherapeuten (creatief therapeut, psychomotore therapeut) Verpleegkundigen Othopedagoog Op indicatie: fysiotherapeu…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…d Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog Systeemtherapeut/ maatschappelijk werkende Vaktherapeuten (creatief therapeut, psychomotore therapeut) Verpleegkundigen Othopedagoog Op indicatie: fysiotherapeu…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…d Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog Systeemtherapeut/ maatschappelijk werkende Vaktherapeuten (creatief therapeut, psychomotore therapeut) Verpleegkundigen Othopedagoog Op indicatie: fysiotherapeu…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…teams. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staan de zorgprogramma’s met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat….

Lees meer...

PsyMate, cognitieve fitness & psychose

  Zorgprogramma psychose van Emergis gaat deelnemen aan twee projecten: PsyMate en cognitieve fitness. Het project PsyMate, van professoren Jim van Os en Inez Myin-Germeys, test de klinische meerwaarde van de PsyMate bij mensen met een psychotische stoornis. De PsyMate is een kleine zakcomputer die tien keer per dag, zes dagen lang, een piepsignaal geeft waarna de cliënt een aantal vragen moet invullen op het scherm. Bijvoorbeeld hoe hij zich voe…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…d Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplinair team. Dat houdt in dat veel verschillende beroepen vertegenwoordig zijn. Dit zijn: Psychiater Verpleegkundig specialist Klinisch psycholoog/gezondheidszorg psycholoog Systeemtherapeut/ maatschappelijk werkende Vaktherapeuten (creatief therapeut, psychomotore therapeut) Verpleegkundigen Othopedagoog Op indicatie: fysiotherapeu…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5

…ede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling. De kliniek bestaat uit 2 groepen: KIZ/LIZ (kort durende en langdurige intensieve zorg) groep voor maximaal 10 cliënten en een behandelgroep (vanaf 16 jaar)ook voor maximaal 10 cliënten. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NA…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…deling opname 51-52 en de crisisdienst maken onder andere deel uit van het zorgprogramma Centrale Aanmelding & Acute Zorg te Kloetinge en vervult binnen de sector de opnamefunctie en crisisdiensten. Uw functie Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt voor de aanmelding van alle patiënten van 18 jaar en ouder. Het doel is zo snel mogelijk een optimale koppeling tot stand brengen tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…liënt en het systeem dan wel op de centrale locatie. Je werkt voor diverse zorgprogramma’s binnen kind & jeugd. Je stelt met het systeem een eigen behandelplan op met als doel het mentaliseren in het gezin te bevorderen. Dit maakt samen met het individuele behandelplan deel uit van de algehele behandeling. Je werkt nauw samen met collega’s en bent voor consultatie inzetbaar bij alle cliënten van de diverse zorgprogramma’s. Je participeert actief e…

Lees meer...

Psychodiagnostisch medewerker

…vorm en inhoud geven aan de kinder- en jeugdpsychiatrische expertise. Het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen heeft een uitgebreid aanbod van poliklinisch, deeltijd, dagklinische en klinische behandeling. De KinderIntensieveThuisbehandeling (KIT) wordt veelvuldig ingezet voor deze doelgroep. Ook een gezinsbehandeling behoort tot de mogelijkheden. Jouw functie De PDW’er draagt bij aan een hoogwaardige kwaliteit in de psychodiagnostiek. Hij/zij…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…stelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Binnen het zorgprogramma Angst- en Stemmingsstoornissen en cluster C persoonlijkheidsstoornissen werken we met enthousiaste multidisciplinaire teams bestaande uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Als onderdeel van de geïntegreerde GGZ-instelling Emergis staat Angst en Stemming met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierd…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

Op 14 november wordt voor de vijfde keer psycho-educatie voor het zorgprogramma dubbele diagnose georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke behandelin…

Lees meer...

Het eerste gesprek bij Emergis

…blemen en wensen. Het doel is dat duidelijk wordt wat de belangrijkste reden is van uw problemen. Dit is een voorlopige diagnose. Het eerste gesprek kan een telefonisch gesprek zijn. Na het gesprek overlegt de medewerker met een team deskundigen. Zij bespreken welk zorgprogramma de beste zorg kan bieden voor uw problemen. Daarna krijgt u uit dat zorgprogramma een behandelaar toegewezen. De behandelaar is vaak een psychiater of psycholoog, soms een…

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…en andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het zorgprogramma traumagerelateerde problematiek en cluster B persoonlijkheidsstoornissen biedt zorg en behandeling aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun persoonlijkheidsproblemen met nadruk op het B-cluster in termen van DSM-IV. De behandeling kan plaatsvinden in de kliniek, een dagklinische en ambulante se…

Lees meer...

Succesvolle lezing door de karatekampioene over haar topsport en eetstoornis

…ezing gaf Canan een workshop ‘Weerbaar met karate’ aan de cliënten van het zorgprogramma eetstoornissen. De lezing en de workshop waren een groot succes. Interactieve lezing bij Emergis Het initiatief van de lezing kwam vanuit de afdeling eetstoornissen van Emergis. Met een volle zaal was de lezing een groot succes. Na het voorstellen liet Canan een documentaire over haar leven zien. Hierin was zichtbaar hoe ze leefde als topsportster, hoe ze omgi…

Lees meer...

Activiteiten

Herstel wordt bevorderd door activiteiten. Binnen het zorgprogramma bestaan er verschillende mogelijkheden om activiteiten te volgen. Op de eerste plaats is er de Herstelacademie wat gezien kan worden als een ‘leerhuis’. Mensen kunnen hier tal van cursussen volgen over allerlei onderwerpen, van het omgaan met medicatie tot aan filosofie. Er wordt Yoga en Mindfulness gegeven. In Vlissingen, Terneuzen en Goes zijn er werk- en leerplaatsen, zodat je…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…ttend: Als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ben je werkzaam binnen het zorgprogramma aanmelding en acute zorg en angst en stemming. Je doet telefonische screeningen, voert crisisgesprekken in en extern, begeleidt zo nodig cliënten ter overbrugging naar een behandeltraject. Je interventies zijn gericht op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar d…

Lees meer...

Schizofrenie: ziekte of kwetsbaarheid?

…n. Of het valt op dat eens mens zijn leven verzandt in chaos. Of het is typerend voor een persoon dat hij of zij door een uitbundige stemming uit de bocht vliegt. Het laatste woord over het nut van diagnoses is nog niet gezegd. In ons zorgprogramma gaan we ervan uit dat een diagnose op de eerste plaats verwijst naar een kwetsbaarheid. Sommige mensen zijn meer kwetsbaar dan anderen om door een verstoorde stemming of een ontregelt denkpatroon in een…

Lees meer...

Het behandelteam

…medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

Psychiater ASS

…n zijn op zorg en ondersteuning door hun psychiatrische ziekte. Vanuit het zorgprogramma autisme spectrum stoornissen biedt de afdeling korte en langdurende intensieve behandeling. De behandeling richt zich op complexe problematiek binnen het autisme spectrum. We werken samen met de cliënt met als basis gelijkwaardigheid en respect. Daarnaast werken we nauw samen met familie en het function/flexible assertive community treatment (FACT). Jouw funct…

Lees meer...

Het behandelteam

…tiepoli Naast de dokters zijn er nog een heleboel andere medewerkers waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost, klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

4 April: Symposium Autisme in balans

…iet meer mogelijk Een praktisch symposium in de nationale autismeweek. Het zorgprogramma autisme binnen Emergis laat zien welke modules er gebruikt worden om volwassenen met autisme te helpen hun dagelijks leven in balans te houden. Het symposium geeft een actueel en volledig beeld van de mogelijkheden die er zijn om als hulpverlener ondersteunend te werken voor de volwassenen met autisme. Naast lezingen door professionals zijn er workshops en wor…

Lees meer...

Het behandelteam

…s medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils de Ost klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli  …

Lees meer...

Secretaresse / ZRA (back-office medewerker) (2016.087)

…secretariële ondersteuning en verricht u werkzaamheden ten behoeve van de zorgprogramma’s. Een groot deel van uw werkzaamheden zal bestaan uit administratieve ondersteuning van de hulpverleners en MDO’s. Wij zoeken een ervaren, enthousiaste collega met een klantgerichte en servicegerichte instelling. U bent representatief, flexibel, stressbestendig, accuraat en efficiënt. U bent in staat de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid uit…

Lees meer...

(GZ-)psycholoog (2015.134)

…ede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma traumagerelateerde problematiek en cluster B persoonlijkheidsstoornissen biedt zorg en behandeling aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun persoonlijkheidsproblemen met nadruk op het B-cluster in termen van DSM-IV. De behandeling kan plaatsvinden in de kliniek, een dagklinische en ambulante se…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…t of diens omgeving; crisisinterventie bij cliënten die bekend zijn binnen zorgprogramma DD; regulatie van uit de hand gelopen gebruik van middelen. Inhoudelijke beschrijving van het aanbod Dagprogramma met diverse modules en individuele behandeling door psychiater, verpleegkundig specialist en psycholoog of verslavingsarts op indicatie. Zorgafstemminggesprek (ZAG) binnen de eerste week van opname, hierna wekelijkse evaluatie. De ambulante verwijz…

Lees meer...

Psychiater kliniek

…ialistisch biedt behandeling met een verblijfsfunctie vanuit verschillende zorgprogramma’s. Daarnaast bieden we ook behandeling met verblijf voor de EPA doelgroep. Mensen willen vaak zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en graag een zinvol leven leiden. Ook mensen die kort of langere tijd intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Onze zorg en behandeling is daarom in alle gevallen gericht op herstel. De weg naar herstel is een gezamenli…

Lees meer...

Verwijzers | Aanbod Emergis: basis, specialistisch, generalistisch

…Indigo levert basiszorg en generalistische behandeling voor lichte tot matige klachten. Voor complexe problematiek biedt Emergis specialistische zorgprogramma’s….

Lees meer...

Für unseren deutsche Kollegen - Psychiater

…s geschieht in multidisziplinären Teams, die sich nach Behandelprogrammen (zorgprogramma’s) organisiert haben. Als Psychiater sind Sie einem oder mehreren inhaltlich spezialisierten Behandelteams zugeordnet. Eingebettet in diese Teams arbeiten Sie – nach einer ausreichenden Einarbeitungszeit – eigenständig und eigenverantwortlich. Provinz Zeeland Die Provinz Zeeland ist wegen ihrer Weitläufigkeit, der landschaftlichen Schönheit und wegen des angen…

Lees meer...

Het behandelteam

…dpsychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog andere medewerkers waarmee je ook te maken krijgt zoals: Karen Braamse, coördinator van het zorgprogramma Mie Dereu, gz-psycholoog en gedragstherapeut Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.081)

…roblematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met Integrated Dual Disorder treatment (IDDT) leidend. Klinische behandeling is een tijdeli…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…izofrenie en ander psychotische stoornissen; trauma en cluster B-persoonlijkheidsstoornissen; verslaving aan alcohol, drugs, benzodiazepine, en andere middelen. De meeste zorgprogramma’s hebben specifieke modules voor ouderen. Voor kinderen en jeugdigen zijn er aparte zorgprogramma’s.  …

Lees meer...

Het behandelteam

…sychiater   De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog andere medewerkers waarmee je ook te maken krijgt zoals: Karen Braamse, coördinator van het zorgprogramma Mie Dereu, gz-psycholoog en gedragstherapeut Marieke van de Geer, verpleegkundig specialist medicatiepoli…

Lees meer...

Harmen Sterk

…twikkelen van innovatieve woon- en dagbestedingslocaties, behandelingen en zorgprogramma’s. Daarnaast is hij een inspiratiebron op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties met als doel mensen niet alleen mét elkaar, maar ook vóór elkaar te laten werken, om zo tot een prettiger werkklimaat en betere resultaten te komen. Dit doet hij met enthousiasme en bevlogenheid vanuit het motto ‘anders kijken, anders denken, anders doen’ en vanuit…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…ialist die een functie als (regie)behandelaar kan vervullen en de taak van zorgprogrammacoördinator DD. Wij zijn aangesloten bij het LEDD, waardoor deelname aan landelijke bijeenkomsten wordt verwacht van een zorgprogrammacoördinator. Binnen de Kliniek DD werk je nauw samen met een psychiater en een arts. Daarbij is op consult basis een verslavingsarts beschikbaar en een psycholoog voor diagnostiek. Jouw profiel Wij verwachten, naast een algemene…

Lees meer...

Eetstoornissen: anorexia, boulimia, eetbuistoornis, obesitas

…rnis. Deze zorg bieden wij met gemotiveerde en zorgzame hulpverleners. Het zorgprogramma eetstoornissen biedt een tweedelijns specialistische behandeling waar de cliënt centraal staat. De behandeling richt zich op herstel maar ook op het leren omgaan met ziektesymptomen. Een goede hulpverleningsrelatie met de cliënt en de eventuele naasten staan hierbij voorop. Een behandeling wordt geboden aan cliënten met een eetstoornis vanaf 16 jaar en ouder….

Lees meer...

Psychische klachten

…door een cursus te volgen. Lukt het niet om de problemen op die manieren op te lossen? En hebben de problemen veel invloed op uw leven? Dan kan Emergis u helpen. Voor al die verschillende problemen heeft Emergis zorgprogramma’s. In een zorgprogramma staat welke behandeling mensen moeten krijgen om zich beter te voelen. Links ziet u een opsomming van de zorgprogramma’s. U vindt er informatie over het ziektebeeld, diagnose en de behandeling. En ook…

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

…Beschermd wonen voor mensen met een dubbele diagnose In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een onderdeel van het zorgprogramma dubbele diagnose. Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen….

Lees meer...

Wat Emergis biedt: behandeling, genezing en herstel psychiatrische problemen

…rijgen bezoek aan huis. Andere mensen volgen een of meer dagen per week dagbehandeling. Voor intensieve behandeling nemen we mensen tijdelijk op in de kliniek in Kloetinge. Alle behandelingen zijn geordend in zorgprogramma’s, die bestaan uit verschillende behandelactiviteiten die goed passen bij een specifieke problematiek. Zie ook Ik zoek hulp bij psychische klachten en Ik zoek hulp bij verslaving…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…ief en levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het vakgebied en zorgprogramma Daarnaast ben je betrokken bij zowel bij interne als externe projecten. Je kunt goed samenwerken in het multidisciplinaire team. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Daarnaast vinden we competenties als creativiteit, flexibiliteit en daadkracht belangrijk. Het betreft een functie voor 32 – 36 uur per week. Boventallige medewer…

Lees meer...