Verpleegkundige niv.5 vkb/leerafdeling (2016.098)

…uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling voortgezette klinische behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied van behandeling, dagbesteding en beweg…

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

…epassingen. De instelling wil haar cliënten een zoveel mogelijk eigentijds zorgaanbod bieden. ‘Cliënten zijn met ehealth actief bezig met hun eigen behandelingsproces’, legt projectleider van Emergis Niek de Klerk uit. ‘Ze werken naast de face-to-facegesprekken tussendoor ook aan opdrachten, leren meer over hun probleem, registreren in een app hoe het die dag met hun gaat of hebben beveiligd mailcontact met hun behandelaar. Dit komt het behandelin…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 met aandachtsgeb. Leerafd. OP (2016.070)

…uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied van behandeling, dagbesteding en beweg…

Lees meer...

Aanmelden

Informatie voor verwijzers Zorgaanbod Emergis Het zorgaanbod van Emergis bestaat globaal uit: acute zorg; preventie basis ggz volwassenen; specialistische behandeling volwassenen; basis ggz kinderen/jongeren tot 18 jaar; specialistische behandeling kinderen/jongeren tot 18 jaar; forensische zorg; 24-uurs-crisisopvang. Wachttijden Emergis ZorgDomein Het is vanaf woensdag 13 november 2019 mogelijk om zowel volwassen patiënten als kinderen en jonger…

Lees meer...

Verpleegkundige niv. 4 met extra aandachtsgebieden (2016.063)

…uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. Binnen de afdeling OP-OD ligt het accent op observatie en diagnostiek van de problemen en de herkomst daarvan. Aansluitend is er de mogelijkheid voor kortdurende behandeling. Vervolg van de behandeling kan zijn binnen de andere zorg…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5  (ouderenpsychiatrie, observatie en diagnostiek) (2016.001)

…uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is zeer divers en wordt aangeboden in diverse zorgvormen (ambulant, kliniek en dagbehandeling). Op de kliniek van ouderenpsychiatrie worden jaarlijks ongeveer 100 oudere mensen opgenomen voor diagnostiek of kortdurende behandeling. Binnen de voorziening observatie & diagnostiek op de centrale voorziening te Kloetinge, zijn…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied van behandeling, dagbesteding en beweg…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied van behandeling, dagbesteding en beweg…

Lees meer...

Samenwerking Emergis en Lucertis een feit

…sering van de transmurale zorg een sluitend en toegankelijk, laagdrempelig zorgaanbod wordt behouden voor patiënten en hun ouders in de genoemde gebieden. Ook de gezamenlijke aanpak op het gebied van lichte verstandelijke beperking, psychiatrie en orthopsychiatrie biedt een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met deze problematiek. Andere voordelen zijn: een breed verzorgingsgebied in Zuid-West Nederland voor de…

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…psychische klachten. Indigo werkt daarbij vanuit de HELI-werkwijze. In dit zorgaanbod wordt samenhang gecreëerd tussen enerzijds aandacht voor klachten en terugvalpreventie en anderzijds voor beschermende factoren als werk, dagbesteding, sociale contacten en gezonde leefstijl. Voor deze functie zijn we op zoek naar een Gz-psycholoog Volwassenen. U bent werkzaam in een huisartsenpraktijk in Yerseke en u houdt zich specifiek bezig met cliënten met c…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…trie zijn in overleg met zorgverzekeraar CZ bezig met veranderingen in hun zorgaanbod aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om concentratie van de klinische opnames bij Emergis in Kloetinge. En tegelijkertijd om de versterking van de ambulante zorg in heel Zeeland, zoals intensieve zorg thuis, uitbr…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…er de volgende niet-persoonsgebonden onderwerpen: Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: (on)mogelijkheden van de instelling; vervolg(procedure); alternatieven van hulpverlening. Over de rechtspositie: informatierecht van familieleden; klachtenregeling; huisregels; dossiervorming. Indicatie en hulpverleningsfase — Hulpverleningsfase informatierecht van familieleden; klachtenregeling; privacyreglement; dossiervorming; inzage dossier; bewaartermijn en…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

…toewijzing, risico-analyse voor de doelgroep te optimaliseren, een passend zorgaanbod te ontwikkelen, overlap, versnippering en verkokering van het aanbod in het belang van de cliënten te voorkomen en tot een doelmatiger inzet van mensen en middelen te komen. Ten slotte is het de bedoeling een fundamentele maatschappelijke bijdrage te leveren aan vermindering van recidive en overlast en de sociale veiligheid te bevorderen. Afspraken Zowel Stichtin…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…Jouw werkplek Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- & jeugdpsychiatrie, woonvormen en woonbegeleiding, werkleerbedrijven en maatschappelijke opvang. Daarmee hebben we een unieke positie in de Zeeuwse ggz. Binnen deze grote en brede ggz-instelling zijn we persoonlijk betrokken, hebben we korte communicatielijnen en weten…

Lees meer...

CZ content met kwaliteit zorg Emergis

…rgverzekeraar CZ haar verzekerden bij het maken van de beste keuze uit het zorgaanbod. In 2014 is CZ gestart met het selectief inkopen van de behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen. Dit betekent dat alleen zorgaanbieders die voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ, een contract krijgen voor deze behandelingen. Elk jaar toetst CZ of en in hoeverre de zorgaanbieders voldoen aan de normen. De zorg van…

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

…n kan bieden voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning aan patiënten en cliënten in Zeeland en West-Brabant. Een krachtenbundeling helpt om een breed zorgaanbod met specialismen aan te bieden, biedt groei- en ontwikkelingskansen voor medewerkers en zorgt voor efficiencyvoordelen….

Lees meer...

28-11: Symposium kinder- en jeugdpsychiatrie

…en met angst- en stemmingsproblemen? En wat de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie te bieden heeft? Kom naar het symposium ‘Met tegenwind vooruit’ op 28 november en vergroot uw deskundigheid over ons zorgaanbod en een aantal specifieke doelgroepen. Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie deelt graag haar ggz-expertise met u. >> Meer informatie over programma, workshops, sprekers en aanmelden…

Lees meer...

Recht op informatie

…Recht op informatie. Wanneer iemand bij Emergis in behandeling komt, heeft de familie vaak behoefte aan informatie. De medewerkers van Emergis informeren u over behandeling of begeleiding in het algemeen….

Lees meer...

Persoonsgebonden

…derwerpen zijn: Aanmeldingsfase — Indicatie en hulpverleningsfase Over het zorgaanbod: probleemdefinitie; hulpverleningssetting; prognose hulpverlening/behandelduur; bij afwijzing: alternatieven. Hulpverleningsfase Over de rechtspositie: (behandel)doelen; prognose hulpverlening/behandelduur. Over het hulpverleningsplan: hulpverleningsplan/therapie; medicatie; consequenties van de hulpverlening/behandeling; uitvoering/taakverdeling; voortgang; wijz…

Lees meer...